..>* Yakup GÜRSES

..>*  Soyağacımız

 
 
 

ÖĞRETMENİN, EN TARAFSIZ MÜFETTİŞİ VE GÖZLEMCİSİ  ÖĞRENCİLERİDİR.

                                                                                                                      Güvenç GÜRSES

..>Müfettişlere Özel            .. >Okullarda Soruşturma

    

.. > İlköğretim Müfettişlerinin rehberlik görevini gerçekleştirme düzeyleri (Win Zip'li )

.. > Disiplin Hükümlerinin Uygulanması

.. > İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (son şekli)

.. > İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi  (Win Zip'li )

.. > Çağın En Güzel Maarif Müfettişi

.. > Müfettişler Eğitimin Fotoğrafını Çıkardı

.. > Geçmişte  Kurum Teftişleri

.. > İlköğretim Okulu Kurum Teftiş Raporu Örneği

.. > Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27)

.. > Özel araba kullanan müfettişlere km hesaplama şablonu

.. > Öğretmen Teftiş Formu Örneği (Win Zip'li )

.. > Yönetici Teftiş Formu Örneği (Win Zip'li )

.. > Aylık Çalışma Çizelgesi Örneği (Win Zip'li )

.. > Aylık Çalışma Programı Örneği (Win Zip'li )

.. > Teftişi Yapılan Görevlilere ait İstatistik Bilgiler Çizelgesi (Win Zip'li )

.. >  5984 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

       Yapılmasına Dair Kanunun Çıkması İçin Yapılan Mücadeleden...

ÇEŞİTLİ YARGI KARARLARI

1-  625 Sayılı Kanunla İlgili Yargı Kararları

2-  657 Sayılı Kanunla İlgili Yargı Kararları

3-  4483 Sayılı Kanunla İlgili Yargı Kararları

4-  5442 Sayılı Kanunla İlgili Yargı Kararları

5-  İlköğretim Müfettişlerinin Geçici Görev Yollukları ile İlgili Yargı Kararları 

6- 6245 Sayılı Kanunla İlgili Yargı Kararları  

7-  Anayasa'nın Uygulanması İle İlgili Yargı Kararları

8-  Çeşitli Yargı Karar Özetleri

9-  İş ve Sosyal Güvenlikle İlgili Yargı Kararları

10-  Rüşvetle İlgili Yargı Kararları

11- Zimmetle İlgili Yargı Kararları

12- Sayıştay Kararları

13- Yargıtay Kararları

14- Tedvirle Görevlendirilenlerin Ek Ders Ücretleri ile İlgili Yargı Kararı

15- Yüksek Lisans Yapanların Ek Ders Ücretleri İle İlgili Yargı Kararları :

      a) Edirne İdare Mahkemesi Kararı

        b) Danıştay Onbirinci Daire Kararı

              Bu sitede yayımlanan tüm materyal, kaynak gösterilerek alınabilir.

Önemli not: Sitemiz amatör bir site olup ticari amaç gütmemektedir. Sitemizdeki yazıların bütün hakları yazarlarına ait olup yayımı istenmediği takdirde yayından derhal kaldırılacaktır.

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi 12aziran, 2010

Sayfalarımızın alt kısmında bulunan reklamlar  ücretsiz alan aldığımız "www.tripod.com" sitesine aittir.