Ana Sayfa

Müfettişler  Sayfası

 

 

 

RÜŞVETLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

Daire:5
Tarih:10.03.1993
Esas No:1993/604
Karar No:1993/1035
Kaynak:YKD. MART 1994
İlgili Maddeler:TCJ 213/2, TCK 61
İlgili Kavramlar:HAKLI KONUDA RÜŞVET VERMEYE EKSİK TEŞEBBÜS
Karar Metni: Müştekinin büfesinden alışveriş yapan sanığın, paranın üzerini fazla olarak aldığını fark ettikten sonra iade etmesi üzerine yapılan şikayet sonucu, karakola götürülerek nezarete alındığında görevli polis memurlarına 220.000 lira karşılığında konunun kapatılmasını teklif ettiği ve aleyhinde herhangi bir suçtan soruşturma yapılmadığı anlaşıldığından eylem haklı konuda rüşvet vermeye eksik teşebbüs suçunu oluşturur.


Daire:CGK
Tarih:18.04.1994
Esas No:1994/5-55
Karar No:1994/103
Kaynak:YKD. EKİM 1994
İlgili Maddeler:TCK 212/1-SON TCK 219/3-SON
İlgili Kavramlar:RÜŞVET VAADİN İŞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YERİNE GETİRİLMESİNİN SUÇUN NİTELİĞİ YÖNÜNDEN SONUCA ETKİSİ
Karar Metni: Tapu sicil müdiresi olan sanığın, 16 kişiyle ihaleden bir taşınmaz alan ve tescil işlemleri için başvuran müştekiye "kişi başına 50 bin liradan 800 bin lira getirin, tapunuzu alın" dediği, parayı getirmek bahanesiyle sanığın yanından ayrılan müştekinin zabıtaya durumu bildirdiği ve zabıtaca, numaraları tesbit edilmiş paraları getirip sanığa verdiği ve emniyet görevlilerince sanığın çekmecesinde numaraları tespitli paraların ele geçirildiği olayda; sanık, yapmakla görevli olduğu işi yapmak için para istediğinden rüşvet suçu oluşup tamamlanmıştır. Rüşvet suçunun oluşup tamamlanması için, rüşvet alan ve rüşvet veren tarafların rızaları ile karşılıklı çıkar için rüşvet anlaşması yapmaları yeterlidir. Vaat edilen paranın tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra sanığa verilmesi suçun niteliği yönünden sonuca etkili değildir.


Daire:5
Tarih:28.04.1994
Esas No:1994/1128
Karar No:1994/1505
Kaynak:YKD. MAYIS 1995
İlgili Maddeler:TCK 213
İlgili Kavramlar:GÖREVLİ MEMURA RÜŞVET TEKLİF ETMEK
Karar Metni: Sanığın pikap içerisinde bir kadınla uygunsuz vaziyette yakalanmasını müteakip serbest bırakılması için müştekiye rüşvet verdiği tanıkların anlatımları ile sabit olduğundan, sanığın kadınla uygunsuz vaziyette yakalanmasından ötürü hakkında nasıl işlem yapıldığı araştırılmalı, sonucuna göre uygulama yapılarak cezalandırılmalıdır.


Daire:5
Tarih:09.06.1994
Esas No:1994/1554
Karar No:1994/1962
Kaynak:YKD. AĞUSTOS 1995
İlgili Maddeler:TCK 212/1 TCK 230
İlgili Kavramlar:RÜŞVET SUÇU (DELİLLERİN YETERSİZLİĞİ) GÖREVİ İHMAL
Karar Metni: Sanığın, Emniyet Müdürlüğüne vekalet ettiği sırada rüşvet aldığını kabule yeterli taraflı tanıklık (şahadet) dışında açık ve kesin delil bulunmadığı, ancak dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma (tahkikat) yapılan müdahile ilişkin evrakı suçlar (ceraim) kaydına almayıp, şikayet tarihine kadar adli mercilere intikal ettirmemek suretiyle görevi ihmal ettiği anlaşılmasına rağmen, rüşvet almaktan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:23.06.1994
Esas No:1994/1791
Karar No:1994/2130
Kaynak:YKD. OCAK 1996
İlgili Maddeler:TCK 212 TCK 339
İlgili Kavramlar:RÜŞVET ALMAK SAHTECİLİK
Karar Metni: SSK. ........ Bölge Müdürlüğü Tahsisler Servisinde memur olan sanığın, yaşlılık aylığına hak kazanmadığı halde kazanmış gibi belge düzenlemek karşılığı sigortalı Cemil'den 50.000 TL. rüşvet aldığı sübuta ermesine göre, rüşvet almak suçundan mahkumiyetine karar verilmeli, düzenlediği belgelerin aldatma (iğfal) kabiliyetini haiz olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre sahtecilik suçundan hukuki durumu değerlendirilmelidir.


Daire:5
Tarih:23.05.1995
Esas No:1995/919
Karar No:1995/1476
Kaynak:YKD. KASIM 1996
İlgili Maddeler:TCK 213/1-2 TCK 219/3-SON TCK 59 TCK 217
İlgili Kavramlar:RÜŞVET VERMEK HIRSIZLIK SUÇUNDAN AÇILAN DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ
Karar Metni: Hırsızlık suçu kuşkusu ile yakalanması nedeniyle, kendisi ile ilgili işlem yapmamaları için görevli polis memurlarına rüşvet veren sanık hakkında, hırsızlık suçundan açıldığı anlaşılan davanın sonucuna göre TCK.nun 213. maddesinin 1. veya 2. fıkrasından hangisinin uygulanması gerektiği belirlenmelidir.


Daire:5
Tarih:08.05.1996
Esas No:1996/29
Karar No:1996/1547
Kaynak:YKD. AĞUSTOS 1997
İlgili Maddeler:TCK 212/2-SON TCK 213/1 TCK 219/3-SON TCK 217
İlgili Kavramlar:RÜŞVET ALMAK RÜŞVET VERMEK
Karar Metni: 1- Sanık Cengiz hakkında, ruhsatsız tabanca taşıma suçundan beraat kararı verilmesi halinde, rüşvet veren sanıklar hakkında TCK.nun 213/2. maddesinin uygulanmasına yer olup olmadığı tartışılmalıdır. 2- Rüşveti aldıktan sonra fakat istenilen hususu yerine getirmeksizin aldığı rüşvet konusu para, çek ve suç konusu tabancayı polis memuru arkadaşlarına teslim ve keyfiyeti ihbar eden polis memuru sanığın, TCK. 215. maddeye göre rüşvet almaktan sorumlu tutulması yasaya aykırıdır.


Daire:4
Tarih:28.01.1997
Esas No:1996/9368
Karar No:1996/486
Kaynak:YKD. KASIM 1997
İlgili Maddeler:TCK 482, CUMK 365
İlgili Kavramlar:BASIN YOLUYLA HAKARET DAVAYA KATILMAK
Karar Metni: 1- Yakınan vekilinin bilirkişi raporuna itirazla, yeni bir inceleme isteyen dilekçesi katılma isteği niteliğinde olduğundan bu konuda karar verilmesi gerekir. 2- Gazetede yayınlanan, "...il sağlık müdürünün çabalarıyla rüşvetçi olduğu ... oturtuldu", ikinci suçu işlemesine ... ortaklık ediyor", ".... rüşvete çanak tuttuğuna", "rüşvetin başı olmak...." sözleriyle eylemi hukuka uygun kılan haber verme ve eleştiri sınırları aşılmakla sanıkların suçları oluşmuştur.


Daire:5
Tarih:10.10.1996
Esas No:1996/2685
Karar No:1996/3349
Kaynak:YKD. NİSAN 1998
İlgili Maddeler:TCK 211/1 TCK 240/1-SON, 1609 SK 2
İlgili Kavramlar:RÜŞVET GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA YARGILAMANIN DURDURULMASI
Karar Metni: İdari görevi sırasında rüşvet almak suçundan 3628 sayılı Yasa hükümleri gereğince hakkında iddianame ile dava açılan sanığın yargılama sırasında değişen suç niteliği nedeniyle 1609 sayılı Yasaya tabi olduğundan CYUY'nun 253/3 madde uyarınca durma kararı verilerek dosyanın ilgili idare kuruluna gönderilmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:09.04.1997
Esas No:1997/1133
Karar No:1997/1367
Kaynak:YKD. OCAK 1999
İlgili Maddeler:TCK 211, CMUK 365
İlgili Kavramlar:RÜŞVET ALMA SUÇU DAVAYA KATILMA
Karar Metni: İçel..... Merkezi Müdürü olan sanığın rüşvet alma suçundan yargılandığı davada, o merkezin bağlı bulunduğu S.H. ve Ç.E. K. Genel Müdürlüğünün yargılama sonucuna göre hakkında disiplin işlemi uygulanarak memuriyetten çıkarma cezası belirlenmesi yetkili ve bu nedenle suçun işlenmesinden ötürü doğrudan zararı sözkonusu olduğundan "davaya katılmasına" karar verilmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:06.11.1997
Esas No:1997/3566
Karar No:1997/3869
Kaynak:YKD. HAZİRAN 1999
İlgili Maddeler:TCK 212/1 TCK 219/SON, CMUK 253/4
İlgili Kavramlar:RÜŞVET ALMA SUÇU DURMA KARARI
Karar Metni: 1- Soruşturmanın yürütülme ve yönlendirilmesinde görevli olan sanığın, şikayet edilen yakınanı arayarak "soruşturmanın zamanaşımına uğratılması ya da ortadan kaldırılması" karşılığında para isteme eylemi TCK.nun 212/1. maddesine uyan "rüşvet alma" suçunu oluşturur. 2- Kabule göre: hakkında, doğrudan iddianame ile dava açılan sanığın değişen suç niteliğine göre M.Y.H. yasaya tabi olduğu gözönüne alınarak CMUK.nun 253/4. maddesi uyarınca "durma kararı" verilmemesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:22.01.1998
Esas No:1997/4673
Karar No:1998/71
Kaynak:YKD. AĞUSTOS 1999
İlgili Maddeler:TCK 240/1-SON TCK 59 TC K211 TCK 212, CMUK 253/4, 115 SK 2
İlgili Kavramlar:GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK RÜŞVET YARGILAMANIN DURDURULMASI KARARI FER'İ CEZADA İNDİRİM
Karar Metni: 1- Devlet hastanesinde görevli cerrah olan sanığın yasal olarak ameliyat etmeğe mecbur olduğu kişiyi rüşvet alarak ameliyat etmeye razı olma eylemi TCK.nun 211. maddesine uyan suçu oluşturur. 2- Kabule göre: a) Bu sanık hakkında rüşvet alma suçundan açılan kamu davasının yargılama sırasında suçun belirlenen niteliğine göre MMK. gereğince karar alınmak üzere CMUK.nun 253/4. madde uyarınca "yargılamanın durdurulmasına" karar verilmemesi; b) TCK.nun 59. maddesi ile yapılan indirimin fer'i cezaya teşmil edilmemesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:17.03.1999
Esas No:1998/5268
Karar No:1999/975
Kaynak:YKD. HAZİRAN 2000
İlgili Maddeler:TCK 209/1 TCK 219/3-SON TCK 212/1
İlgili Kavramlar:YİYİCİLİK RÜŞVET ALMA SUÇU
Karar Metni: Mağduru ameliyat etmek için onun arkadaşlarıyla ettiği pazarlık sonucu kararlaştırılan parayı alarak ameliyatı gerçekleştiren Devlet Hastanesinde görevli doktor sanığın eylemi - mağdurun dışındaki 3. kişilerle yapılan konuşmada yiyiciliğin cebir ya da ikna unsuru oluşmadığından - TCK.nun 212/1. maddesine uyan "rüşvet alma" suçunu oluşturur.


Daire:5
Tarih:07.04.1999
Esas No:1998/5365
Karar No:1999/1261
Kaynak:YKD. TEMMUZ 2000
İlgili Maddeler:TCK 209 TCK 212/2 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ RÜŞVET ALMA SUÇU YİYİCİLİK SUÇU
Karar Metni: Sanığın, katılanın işlettiği sürücü kursuna geldiği teftişte, saptadığı, eksiklikleri katılana zarar vermeden çözme karşılığında istediği paranın bir kısmının ödenmesi üzerine sanığın eksiklik yokmuş gibi işlem yapıp kalan tuzak parayı alarak yakalandığı olayda, sanığın icbar boyutuna varmayan söz ve davranışları ile karşılıklı rızaya dayanan anlaşmaları nedeniyle TCK.nun 212/2. maddesine uyan "nitelikli rüşvet alma" suçu oluşur.
 

              

  Bu sayfa 22.01.2006 18:27:19 Tarihinde Güncelleştirilmiştir

http://g.gurses.tripod.com