DEĞERLİ ÖĞRETMENLER,

 

Yeni bir öğretim yılına başlıyoruz. Bu nedenle tüm eğitim çalışanlarına sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

Eğitim-öğretim yılına başlarken öğretmenlerin internette gezineceğini düşünerek Kırklareli ilköğretim müfettişlerinin teftiş ve rehberlik sırasındaki hazırladıkları "Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi İstek Listesi"  ham verilerini esas alarak, öğretmenlerimizin hangi alanlarda hizmetiçi eğitimi istedikleri, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmetiçi eğitimi sıralaması, ölçme değerlendirme  alanında  hizmetiçi eğitimi isteklerinin neden az olduğu hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedim.

 

   2001-2002    Öğretim Yılı Kırklareli İlindeki Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi İstek Listesi 

Sıra No

Eğitim

Programları

İlçelere Göre Hizmetiçi Eğitimi İsteyen Öğretmen Sayısı

Merkez

Kofçaz

Babaeski  Pehlivanköy

Demirköy

Lüleburgaz

Pınarhisar

Vize

TOPLAM

01

Bilgisayar Kullanma

135

41

03

114

22

44

359

02

Psk.Dan.- Rehb. Hizmetleri

25

26

06

24

15

09

105

03

Öğretim Yönt.ve Teknikleri

28

20

-

32

02

04

86

04

Türkçe Öğretimi

17

17

03

21

07

12

77

05

Fen Bilgisi Öğretimi

14

14

01

13

15

12

69

06

İlkokula Yazma Teknikleri

19

13

06

08

04

06

56

07

Okul ve Sınıf Yönetimi

13

19

06

08

03

06

55

08

Yabancı dil Öğretimi (İng.)

14

07

03

17

02

05

48

09

Matematik Öğretimi

09

06

02

15

05

11

48

10

SosyalBilgiler Öğretimi

11

08

01

11

03

08

42

11

Müzik Öğretimi

08

02

04

22

04

01

41

12

0-6 Yaş Gr. Çocuk Ge.-Eğit.

07

13

-

06

03

05

34

13

Resim Öğretimi

14

05

01

02

02

-

24

14

Beden Eğitimi Öğretimi

03

01

01

06

01

01

13

15

Ölçme ve Değerlendirme

04

03

02

-

-

01

10

16

Özel Eğitim

-

02

04

03

-

-

09

17

Din K.-Ahl. Bil. Öğretimi

02

02

01

-

-

03

08

18

İş Eğitimi Öğretimi

03

-

-

01

01

02

07

19

Hayat Bilgisi Öğretimi

01

-

-

-

-

01

02

G E N E L    T O P L A M

1093

Yukarıdaki tablo incelendiğinde görülecektir ki, Kırklareli ilinde hizmetiçi eğitim isteği sorulan 1093 yönetici ve öğretmenden 359'u bilgisayar kullanma konusunda, 105 öğretmen  psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri konusunda hizmetiçi eğitimi isteklerini belirtmişlerdir. Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda 86, Türkçe öğretimi konusunda 77, Fen bilgisi öğretimi ile ilgili olarak 69, ilkokuma-yazma teknikleri konusunda 56, okul ve sınıf yönetimi konusunda 55 öğretmen hizmetici eğitimi istemiştir.

Buna karşılık Hayat Bilgisi öğretimi konusunda 2, ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak ise 10 öğretmen hizmetiçi eğitimi istemiştir.

Yukarıdaki tabloya bakılınca öğretmenlerimizin % 99.08'si ölçme ve değerlendirme konusunda hizmetiçi eğitimi istemezken ancak  % 0.92'si hizmetici eğitimi istemiştir.

Ayrıca % 32.84'ü bilgisayar kullanma; % 9.60'ı Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri konusunda; % 7.86'sı öğretim yöntem ve teknikleri konusunda  hizmetiçi eğitimi istemiştir.

Öğretmenlerimizin bilgisayar kullanma ile ilgili hizmetiçi eğitim isteklerinin yerinde olduğuna  biz de katılıyoruz.Türkiye çapında  öğretmenlere bilgisayar kullanma seferberliğinin  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmasını da  bekliyoruz.

Diğer taraftan öğretmenlerimizin ölçme ve değerlendirme konusunda hizmetiçi eğitimi isteklerinin az oluşunun, bu konuda yeterli oldukları anlamının çıkamayacağı kanaatindeyiz.

Bu konuda yapılan araştırmalar  görüşümüzün doğruluğunu göstermektedir. Örneğin Yanpar  (1992) tarafından Türkiye'de yapılan bir çalışmada sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanında, özellikle ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda bilgi ihtiyacı içinde oldukları bulunmuştur.

 Gullickson (1984) ilköğretim okulu öğretmenleri üzerinde yaptığı bir çalışmada öğretmenlerin çok sınav yaptıklarını, testler kullandıklarını ancak değerlendirmeyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir.

 Ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Semra GÜVEN'in 1999-2000 öğretim yılında Malatya il merkezindeki 12 İlköğretim okulunda görev yapan 120 öğretmen üzerinde yaptığı araştırmaya göre, öğretmenlerin çoğunun ölçme ve değerlendirme konusunda kendilerini yeterli görmelerine rağmen, ölçme ve değerlendirme ile ilgili bazı konularda yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmaya göre öğretmenlerin  % 35.83'nin ölçme ve değerlendirmeyi "öğrenciye not vererek başarılarını belirlemek" amacıyla yaptıkları saptanmıştır. "Halbuki değerlendirme daha çok öğretim hedeflerine ne derece ulaşıldığını ve öğrencinin öğrenmedeki eksikliklerini belirlemek amacıyla yapılmalıdır." (*)

Devam


(*) Bu bilgiler Çağdaş Eğitim dergisinin Nisan 2002 sayısında yayımlanan Yrd. Doç. Dr. Semra GÜVEN'in  "Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi" isimli araştırma yazısından alınmıştır.(araştırma Malatya il merkezindeki 12 İlköğretim okulunda görev yapan 120 öğretmen üzerinde yapılmıştır)

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi 06/04/09

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR