..>* Yakup GÜRSES

..>*  Soyağacımız

 
 
 

 

Atatürk Düşmanlığı

Türkiye'de, gençlerimizi Atatürkçü düşünceden saptırmak adına yoğun faaliyetler yürütülmektedir.

Bu amaca hizmet eden güçler basın yayın organlarını kullanarak Atatürk'e ve O'nun yolunda ilerleyen gençlere hakaretler etmekte ve Atatürk'ü küçümseyebilmektedirler. Her türlü imkanı kullanarak da bu hastalıklı fikirlerini "ifade özgürlüğü"ne dayandırmaktadırlar.

 “Cumhuriyeti Atatürk sarhoşken kurdu" diye iftira atarak Mustafa Kemal Atatürk'ü çirkinleştirmeye ve Türk gençlerinin kafasından silmeye çalışmaktadırlar. Ancak, bu aymazlar bu yanlış düşünceleri kendi örümcek beyinleri içine hapsedebilirler. Çünkü, yetişmekte olan Atatürkçü nesil bu çamur atma savaşına sessiz kalmamaktadır. Zaten ruhunda Atatürk'ü hissedenler, bu örümcek fikir sahiplerine sessiz kalamaz ve de kalmamalıdır.

Atatürkçü Düşünce Sistemi ile diğer düşünce sistemlerinin mukayesesini yaptığımız takdirde Atatürkçü Düşünce Sisteminin değeri daha iyi görülecektir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ İLE DİĞER DÜŞÜNCE SİSTEMLERİNİN MUKAYESESİ *

FAKTÖRLER

ATATÜRK

(Atatürkçü Düşünce)

MARX

(Marksist Düşünce)

SMİTH

(Liberal Düşünce)

1. Bakış Açısı

Millet- Ülke- Halk

Sınıf

Kişi

2. Amaçları

-Milletin onur ve şerefle yaşaması

-Milletin topyekun refah ve mutluluğu

-İşçi sınıfı egemenliği

-Toplumun refah ve mutluluğu

-Kişinin refah ve mutluluğu

3. Hareket Noktaları

-Milli ihtiyaçlar

-Milli eğilimler

-Maddi alt yapı

-Tez / antitez

-Arz / Talep

-Kişisel yarar

4. Yaklaşma Yöntemi

-Ortak noktalardan ve paralellikten yürüme

-Çelişkilerden ve çatışmalardan yürüme

-Serbest rekabetin gizli eline terk etme

5. Sonuç

-Uzlaştırıcı ve birleştirici

-Çatıştırıcı

-Kendi haline terk edici

 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere; Liberal düşünce tarzının kurucusu Smith, olaylara ekonomist gözüyle bakmış ve bu gözle değerlendirmiştir. 

Marx ise filozof olduğu için olaylara bu gözle bakmıştır. Amacı da,  ekonomik olay ve oluşlarla sosyal olaylar arasındaki ilgi ve ilişkileri ortaya çıkarmak olmuştur.

Atatürk'e gelince; O bir devlet adımıdır. Olay ve sorunlara sorumluluk taşıyan bir yönetici gözüyle bakmaktadır. Bu nedenle bakış ve görüş açısı daha geniş ve daha genel bir nitelik kazanmıştır. Diğer düşünce tarzlarının aksine bütün milleti ve bütün bir toplumu kavramaktadır. Atatürk'ün çaba ve gayretlerinde bilimsel kaygılar  değil, yönetim sanatının pratik gerekleri egemen olmuştur. *  

      Atatürk dönemindeki liderlerden Adolf Hitler, Benito Mussolini  vb sarhoş olmadan (ayıkken) diktatörlük kurarlarken, “Cumhuriyeti Atatürk sarhoşken kurdu" diye iftira atılan Mustafa Kemal Atatürk “Ben istese idim derhal askeri bir diktatörlük kurar ve memleketi öyle idareye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki milletim için modern bir devlet kurayım ve onu yaptım.” (Y.Ziya ÖZER,T.T.K. Belleten, Cilt:3, Sayı.X, s.287) Demiş ve modern Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. “Ağlarım” şiirimdeki duruma düşmemek için her zamankinden daha fazla Atatürkçü Düşünce sistemini savunmalı ve gerçekleri genç beyinlere iletmeliyiz düşüncesindeyim.

 

           AĞLARIM

 

Günümüz gençliğinin sormadığı soruya,

Tam bağımsız Türkiye  nerde diye ağlarım.

 

Uyuşuk bu gençliği  kaldırıp yerlerine,

Atatürk döneminden gonca güller bağlarım.

 

AB’nin ampulünün  kuvvetli ışığından,

Gözleri şehlalaşmış bu millete ağlarım.

  

Türk, Kürt, Kızılbaş, Boşnak ve de Gürcü diyerek,

Bu milleti bölene oturur ben ağlarım.

 

Milli birlik nerede, nerde misakı milli,

Kuvayı Milliye’yi özleyerek ağlarım.

 

Avrupa kapısında bekleyen bu ülkeye,

Atatürk dönemini göstererek ağlarım.

 

Ermeni konferansın toplayan rektörlere,

Türk Bayrağın yakarak kin güdene ağlarım.

 

Vatandaşlık görevin tam yapmayan halkımın,

Oy vermeye  gitmeyip yatmasına ağlarım.

 

Güvenç ve de inançla kendine güvenmeyen,

Gürsesin yükseltmeyen bu halkıma ağlarım.

             

Esen kalın, sağlıcakla kalın.

Güvenç GÜRSES

*KAYNAK: Atatürkçü Düşünce ve Yaklaşım Tarzı, K.K.K.lığı Yayını- 1982

                     

              Bu sitede yayımlanan tüm materyal, kaynak gösterilerek alınabilir.

Önemli not: Sitemiz amatör bir site olup ticari amaç gütmemektedir. Sitemizdeki yazıların bütün hakları yazarlarına ait olup yayımı istenmediği takdirde yayından derhal kaldırılacaktır.

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi Ekim, 2009

Sayfalarımızın alt kısmında bulunan reklamlar  ücretsiz alan aldığımız "www.tripod.com" sitesine aittir.