SUÇLU BULUNDU

 

TTK der hazırladım tanıt sen bu kitabı,

Olmayınca hazırlık yapamazsın ki hitabı.

Öğretmende olmayınca program kitabı,

Öğretmenler bekliyor müfettişten hitabı.

 

Yayımlar der vermeyelim müfettişe kitabı,

Okumamış müfettiş nasıl yapsın hitabı.

Davranışçı zihniyetten olmaz ise farklaşım,

Nasıl başarılır Yapılandırmacı Yaklaşım.

 

Güvenç ile verilmezse programlar kitabım,

Gürses ile yapılmazsa o güzelim hitabım,

Davranışçı zihniyet kafalardan çıkamaz,

Bu sistemi müfettiş kafalara tıkamaz.

 

  «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

 

Bilinen hikayedir. Bir gün Köroğlu atına binmiş gezerken bir çeşme başına gelir, tam bu sırada da çeşmede yaşlı bir kadın testisine su doldurmaktadır. Ancak yaşlı kadın testiyi elinden kaydırıp düşürür ve kırar. Yaşlı kadın testi elinden düşüp kırılınca:

-               -İlahi Köroğlu gözün kör olsun, der.

                Yaşlı kadını seyretmekte olan Köroğlu:

-               -Teyze, Köroğlu sana ne yaptı da öyle diyorsun, deyince yaşlı kadın cevap verir:

-               -Ne bileyim yavrum, üzüntü ile ben ne dediğimi biliyor muyum. Herkes diyor ben de diyorum, der.

         

                               «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

 

        Milli Eğitim Bakanlığı sitesinin “6. Programın Uygulanmasında Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Müfettişler ve Velilerin Görevleri” başlıklı  bölümün “Müfettişlerden Beklenenler” alt başlığı kısmında;

            •  Program hakkında yeterli ve doyurucu bilgi sahibi olmak

            •  Bilgi ve deneyimlerini aktarabileceği seminerler düzenlemek

           • Öğretmenlere programın uygulanmasında sürekli rehberlik etmek (Uygulamaya yönelik olarak elektronik posta, telefon vb. ile gönderilen mesajları en kısa süre içinde cevaplamak)

           • Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda uygulamalı rehberlik yapmak vb müfettişlere görev olarak verilmektedir.

Ayrıca Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTK) “İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı” kitapçığının 9. sayfasında da “İlköğretim düzeyinde ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarının öğrenci, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerimize ücretsiz dağıtılması” yazmaktadır.

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 43. maddesinde, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile araştırma görevleri de müfettişlerin görev ve yetkileri arasında   sayılmaktadır.

Yukarıdaki  mevzuata göre yeni programlarla ilgili tüm gelişmelerden ilköğretim müfettişlerinin öncelikle haberinin olması gerekmektedir. Yeni programların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için en önemli faktör  bence de budur. Bunun farkına varan il milli eğitim müdürlüklerinden bazıları adı geçen kılavuz kitapları önce ilköğretim müfettişlerine vermişler ve yeni programların başarısı açısından iyi etmişlerdir.

Ancak MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı 20/09/2005 tarih ve 4573 sayı ile Valiliklere gönderdiği yazıda “….. ilköğretim müfettişlerine de kitap verildiği belirtildiğinden yüksek miktarda Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyacının bu durumdan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

İlköğretim müfettişlerine kitap verilmesi “İlköğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini projesi” kapsamında bulunmadığından planlamada dikkate alınmamıştır.

Bu nedenle, öncelikle öğrenci ve öğretmenlerin kitap ihtiyacı karşılanacak, ilköğretim müfettişlerine ise planlanan kitaplardan fazlalık kalması halinde kitap verilebilecektir”  denilmektedir.

Müfettişlere Öğretmen Kılavuz Kitabı öncelikli olarak verilmezse öğretmene rehberlik  ve iş başında yetiştirme görevi nasıl yapılacaktır, herhalde bunu Yayımlar Dairesi Başkanlığı düşünmüştür.

Eğer Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyacı müfettişe kitap vermeyince bitecekse,  benim önerim  müfettişliği kaldırmak. Müfettişlik kaldırılırsa  Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyacı da herhalde ortadan kalkar.

 

Son Söz: Bindiğin dalı kesersen kendin de düşersin

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi 06/04/09

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR