Haksızlık karşısında susan dilsiz

 

şeytandır. H.Muhammed

 

           Açık Mektup,

 Gizem GÜRSES, 2005 yılında Uşak Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Türkçe öğretmenliğine atamasının yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına müracaat etti. Atamasının puan yetersizliği gerekçesi ile yapılmaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Danıştay’da “atamamın yapılmamasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan 2005/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 4, Başvuru 4.2. Kaynak Dışı Başvuru Bölümünde yer alan (a) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi” istemiyle dava açtı.

            Danıştay Onikinci Dairesi’nin 20.2.2006 tarihli Esas No: 2005/6679 sayılı yürütmeyi durdurma kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığına müracaat edip göreve başlatılmasını istedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı PGM 0.23.08.01./28853 sayı ve .. Mart 2006 tarihli yazı ile kızıma cevap vererek “2005-2 atama dönemini esas alarak en son atanan adayın minimum puanının altında” puan aldığını gerekçe gösterip Gizem GÜRSES'i göreve başlatmadı. Bunun üzerine Gizem GÜRSES'de 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesinde belirtilen hakkını kullanarak Danıştay kararını uygulamadığından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı, bu dava halen devam etmektedir. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 12. Dairesinin verdiği Yürütmeyi Durdurma kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etti. İdari Dava Daireleri Kurulu Milli Eğitim Bakanlığının itirazını 2006/308 sayılı kararı ile oy birliği ile reddetti. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Gizem GÜRSES'i yine göreve başlatmadı. Danıştay 12. Dairesi Karar no:2008/285 sayılı kararı ile dava kesinleşti,bu kararla Danıştay Gizem GÜRSES'in Türkçe öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlemi iptal etti.

             Netice olarak bu kararlar doğrultusunda:

            Türkçe öğretmenliği için öncelikle Türkçe öğretmenliği Bölümü mezunlarından 70 taban puanın üzerinde alanların kendi aralarında puan üstünlüğüne göre atanmaları yapılsa idi 2005-2 atama dönemi olmasa dahi 2006-1 atama döneminde Türkçe öğretmenliğine mutlaka Gizem GÜRSES atanacaktı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının KPSS puan üstünlüğüne göre birlikte değerlendirilerek atamasını yaptığından 2005-2 ve 2006-1 atama dönemi sonunda Türkçe öğretmenliğine en son 1719.sıradaki öğretmen adayı 71.523 puanla atandı, Gizem GÜRSES ise 71.070 puanla 1851. sırada iken 131 kişi kala atanamadı.

Yukarıda izah edildiği üzere Danıştay şimdi de konu ile ilgili kesin karar verdi.  Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe öğretmenine ihtiyacı olmasına ve Gizem GÜRSES'in haklı olduğuna dair mahkeme kararı da bulunduğuna göre hukuka saygısı olan Milli Eğitim bürokratlarının Danıştay kararlarına uyarak öğretmen adayının atamasını yapması gerekirdi. 

Daha önce alınan  yürütmenin durdurulması kararına ve hukuka aykırı olarak yapılmış olan hatanın (Danıştay 12. Dairesi Karar no:2008/285 sayılı kararı uygulamayarak) tekrarlanmayacağı ve Gizem GÜRSES'in göreve başlatılacağı beklentisi içindeydik.

Ancak, M.E.Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gizem GÜRSES'e yazı yazarak “2005-2 Atama döneminde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarından Türkçe öğretmenliğine müracaat edip, ataması yapılanların yerine Türkçe öğretmenliği bölümlerinden minumum 76,225 puana kadar olanların atamaları yapıldığı dikkate alındığından; sizin 71,070 olan puanınız 2005 yılı 2'inci atama döneminde en son atanan adayın minumum puanın altında olması nedeniyle bahsi geçen Danıştay Onikinci Dairesinin işlemin iptali kararının uygulama alanı kalmamıştır”  gerekçesi ile öğretmenliğe atamasını yapmamıştır.

Bu nedenle Gizem GÜRSES, İzmir Barosu'na kayıtlı 7271 baro sicil nolu avukat Ali GÖKMEN aracılığı ile Danıştay Onikinci Dairesi'nin E. No: 2005/6679 sayılı yürütmenin durdurulması; E. No:2008/285 sayılı öğretmenliğe atanmamasına dair işlemin iptali kararlarını uygulamayanlar hakkında 2577 sayılı kanun gereğince tazminat davası açmak ve kararları uygulamayanlar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri gerekçesi ile Kamu Davası açılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmıştır.

Unutulmamalıdır ki, HUKUK sırası gelince herkese (bakanlık bürokratlarına da) lâzım olacaktır.

 

                                                                                                                                   29 Mart 2008  

                                                                                                                                Güvenç GÜRSES

 

 

Not: Yargı kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığının hukuka aykırı yaptığı atama örneği ile ilgili soru önergesi aşağıdadır. Atama yapılması için hukuk gitmek yerine, başkalarına mı gitmek gerekir acaba?

 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 18 Eylül 2008'de memurluğa başlayan, 30 Nisan 2009 tarihinde ise İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne asaleten müdür atanan Mithat Tekçam'ı TBMM gündemine taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

 Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009

 Muharrem İNCE

Yalova Milletvekili


İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam’ın 18.08.2008 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi’nde istisnai memuriyet kadrosundan Özel Kalem Müdürü olarak memuriyete başladığı, 16.12.2008 tarihinde İstanbul Kâğıthane Ekrem Cevahir Lisesi’ne öğretmen olarak geçtiği, 14.01.2009 tarihinde halen görev yaptığı İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevlendirme ile Müdür olduğu, 30.04.2009 tarihinde ise bu göreve 657 sayılı Kanunu’nun 76. maddesi gereğince Bakan oluru ile asaleten atandığı bilinmektedir. 

1-     Mithat Tekçam Bayrampaşa Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, hangi hukuki dayanakla memur olmasının üzerinden henüz 4 ay geçmişken Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen yapılmıştır? Kendisinin öğretmen olarak atanmasında da 76. madde kullanıldığı doğru mudur?

2-     Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir kişinin memuriyete başlamasının üzerinden 5 ay, Bakanlığınızda göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden önce görevlendirme yoluyla sonra 76. madde kullanılarak asaleten okul müdürü olması mümkün müdür?

3-     Bu kişinin okul müdürü olmasında hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur?

4-     9 ayda bir çocuk bile dünyaya gelmezken, bu kişi hangi özellikleri, yetenekleri nedeniyle memuriyetinin 9. ayında okul müdürü yapılmıştır?

5-     Memuriyetinin 9. ayında Okul Müdürü olunmasını, iş huzuru ve barışı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

6-     Memuriyetinin 9. ayında Okul Müdürü olan birisinin müdürü olduğu kuruma ne katabilir?

7-     Mithat Tekçam’ın okul müdürü olarak atanmasına ilişkin Bakan Onay’ını “geri alma”yı düşünüyor musunuz?

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi 30/05/09

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR