Ele bele sahip ol dile

Günahın affını Haktan dile

Günahın kesmeye bıçağın bile

İşleme sen günah bile bile.

 

Gül, çiçek var dikenli dalda

Belli olur hasta olan ne halde

Yakup Gürses gider çakıllı yolda

Birikmiş günahı dolu çuvalda.

 

Kasapla takmış eti çengele

Der, müşteri et almaya tez gele

Almış bıçağın kanlıca ele

Yüzlerce koyun keser her yılda.

 

Paylaştık parayı böle böle

Ortaklıktan ayrıldık güle güle

Ölçtük buğdayı sile sile

Doldurduk ambarı kile kile

 

Arktan aka aka su dolar göle

Yemyeşil eder yayılır çöle

İste Haktan rızık sana çok böle

Vatan haini düşman can verip öle.

 

************************

 

Sene 1929 on dört Ekim ayında

Avanos’tan taş getirdim sırtımda

Kestim taşı taştan yaptım tas

Verdim emek aldım ekmek taş tas içinde

 

Uzun yıllar taşıdım taş sırtımda

Kazandığım parayı vermek için ekmeğe

Sıyırdı sırtımı yara açtı sırtıma

Sırtım kaldı aylarca ağrı sızı içinde.

 

Tuzla acı biberi katardım birbirine

Katık yapardım kuru yavan ekmeğime

Çalıştım Kırşehir’de, Yozgat’ta duvarda

En küçüğü ben idim arkadaşlar içinde.

 

Beyaz tuz kırmızı biber kibrit kutuda

Yatardım geceleri karanlık viranede uykuda

Üşüyorum soğukken kısa yorgan bacak açıkta

Yatıyorum örende içim korku içinde.

 

Yakup Gürses acı günler geçirdin hayatta

Bol olsun ekmeğin aşın senin sofranda

Olmasın kardeş kardeşe senin evlatta

Bırakmasınlar babaların gam keder içinde.

 

************************

 

Gele gele yaş doksana gelince

Ölüm yaklaştığın anlar bilince

Cansız gidenleri hemen görünce

Yapmaz zarar ziyan aklı olanlar.

 

Bu bedene ağrı acı girince

Hasta yatağını yere serince

Ebedi makama çağrı gelince

Yapmaz zarar ziyan aklı olanlar.

 

Zararlı işlerden dönüştükçe

Faydalı işlere yönüktükçe

Bilginlere ses verip görüktükçe

Zarar ziyan yapmaz aklı olanlar.

 

Rakı şarap içip sarhoş olunca

Boş şişeler rakı ile dolunca

Ayıkıp keseyi bomboş bulunca

İçip sarhoş olmaz aklı olanlar.

 

Cahil okuyup ta olgun olunca

Akıl ermez akılsıza gülünce

Sarhoş olan şarampole düşünce

Kınamaz sarhoşu aklı olanlar.

 

Yakıp Gürses doksan yaşı duyunca

Doğru yolda yürüyene uyunca

Çalışıp kazancın cebe koyunca

Muhtaç olmaz zengine aklı olanlar.

 

************************

 

İyi bas ayağın tuzağa düşme

Yıkılacak çürük köprüden geçme

Yetişmemiş olan ekini biçme

Seni inciteni küsüp de kesme.

 

Cevahir çıkmayan toprağı eşme

Su çıkmaz kuyuyu beyhude deşme

Her kaçan tutulmaz peşine düşme

İyi bas ayağın tuzağa düşme.

 

Doğru yol varken eğriye gitme

Kimseye iftira, bühtande* etme

Haramdır ateş elinde tutma

İyi bas ayağın tuzağa düşme.

 

Hakkın varsa ara hakkından geçme

Kapanmış kötü huyu açıp ta deşme

Helal kazanç ile yapılan çeşme

Düşman dahi olsa, deme bu sudan içme.

 

 Yakup Gürses düşün kendi kendine

Aldanma dünyanın al yeşil rengine

Güvenilmez her söz veren zengine

Bağlan, yağlan namus ahlak bendine.

 

 *bühtan:kara çalma, iftira

 

************************

 

Çalışırım çekiç kazma kürekle

Şeref artar alın teri dökmekle

Helal kazanılan yavan ekmekle

Beslerim evladım ben bu emekle.

 

Çalışırım çekiç kazma kürekle

Yerim tatlanırım tatlı börekle

Saldırırım işe cesaretli yürekle

Vururum yoksulluğa çekiç bilekle.

 

Verme kazancını bulanık sele

Tutumlu ol para savurma yele

Yokluktan kurtulmayı Haktan dile

Tut avucunda para sahip ol ele.

 

Sahip ol sen ele bele ve dile

Günahın affını Allah’tan dile

Bağla çözme uçkur sahip ol bele

İri diri olmayı Allah’tan dile.

 

Bülbül yuva yapar al pembe güle

Ne güzel ses vermiş Allah bülbüle

Dokunma açılsın tomurcuk güle

Gül gülistan mekan olmuş bülbüle.

 

Yakup Gürses ulular sesini dinle

Dost kazanmaya çalış tatlı dilinle

Ne verirsen elinle o gider seninle

Günahın affını ancak Allah’tan dile.

 

***********************

 

Bir ateştir yakar sahibini öfke

Kıvılcımı ulaşmaz karşıya belki de

Sabret sarıl sıtkıyla Hakka, öfke gide

Kabul etmez her kendine geleni mide.

 

Allah derim nefes alış verişte

Şen olur kalp Allah adı girişte

Bereket olur yapılan sevap işte

Cennet olur yolu boranlı kışta.

 

Çalış bomboş durma bir dakka

Çalışanlar gider o ulu Hakka

Af olur günahlar olsa bir okka

Aklı olup düşünen yalvarır Hakka.

 

Girme zifiri karanlık bir ine

Sıkıca sarıl bu İslam dinine

Allah farzına resul sünnetine

Şefaat eder resul ümmetine.

 

Cennet anavatan Türkiye

İlerleriz kalmayız biz geriye

Saygı, kerameti olan Veli’ye

Hoş görmeyiz aldanmayız deliye.

 

Yakup Gürses çalışır faydalı diye

Çalışanlar ilerler kalmaz geriye

Ölüye Fatiha, yardım diriye

Yap eser bırak, eyle hediye.

 

 

Aklını çalıştır fikrini bile

Keskin olsun aklın çalış da bile

Kazancın verme bulanık sele

Yıkan temizlen bağlan tek Pir’e.

 

Çalışarak ittir suyu göle

Çalışan eder tembeli köle

Söyle hak kerameti tat gelsin dile

Yıkan temizlen bağlan tek Pir’e.

 

Uyuyanı uyandır tatlı dille

Uyanmayana vur tokat sille

Sabah ezan sesini kulak ver dinle

Der, uyan kazancın doldur zenbile.

 

Git yolunda temizse senin silsile

Doldur gönül ambarını sile sile

Temizle pisliği temiz bezle sile sile

Yıkan temizlen bağlan tek Pir’e.

 

 Ne dilersen sen Allah’tan dile

Allah dedikçe tat gelir dile

Yakup Gürses işte her zaman böyle

Yıkan temizlen bağlan tek Pir’e.

 

************************

 

Kalem kağıt elimizde

Hak kelamı dilimizde

Canavar yok ilimizde

Yalan yoktur sözümüzde.

 

Gideriz biz doğru izde

Kuvvet vardır dizimizde

İyi insan önümüzde

Yalan yoktur sözümüzde.

 

İlim bilgi çoktur bizde

Hile hibbe yoktur bizde

Kara kirler yoktur bizde

Yalan sözler yoktur bizde.

 

Bulanık yok selimizde

Saf temiz su gölümüzde

Ararsan temizlik bizde

Yalancılık yoktur bizde.

 

Yakup Gürses’in sözünde

Tansiyon vardır gözünde

Gider bilginler izine

Yalan yoktur hiç sözünde.

 

************************

 

Kitap vardır elimizde

Mushaftaki dilimizde

Ayrı gayrı yoktur bizde

Yalan hilaf yoktur bizde.

 

İyi güzel ahlak bizde

Hırsız haydut yoktur bizde

Ararsan soyu temiz bizde

Yalancılık yoktur bizde.

 

Ahlak edep hepimizde

Sevgi saygı vardır bizde

Servet sanat hepsi bizde

Yalancılık yoktur bizde.

 

Sakat sırkat yoktur bizde

İzzet ikram çoktu bizde

Birlik beraberlik bizde

Yalancılık yoktur bizde.

 

Yakup Gürses misafirlikte

Bilginlerle hep birlikte

Yoktur asla gerilikte

Yalancılık yoktur bizde.

 

***************** * * * *

 

Tatlı ol tatlı söyle

Allah’tan necat* dile

Girme bulanık sele

Emeğin verme sele.

 

Tembel olma, olma köle

Kazancını akıt göle

Bülbül ol da kon güle

Ballan tat gelsin dile.

 

Pis mendili alma ele

Dokunma tomurcuk güle

Buğdayı kamburla ele

Sağlam buğday ele gele.

 

Sahip ol sen ele bele

Yalan girmesin dile

Sapmayasın sağa sola

Sen gidesin doğru yola.

 

Kalem kağıt al ele

Yaz ne gelirse dile

Okunanı dosta söyle

Yakup okur yazar böyle.

 

 * necat: kurtuluş.

 

****************** * * * *

 

Gezme bomboş böyle

Bilgin olda söyle

Hak’tan necat dile

Girme bulanık sele.

 

Gez, gez aç demire

Uy Hakkın emrine

İşi hayıra çevire

Kazancın verme sele.

 

Düşme ayağın dire

Basma pislikli yere

Kalbine sevgi gire

Bağlan ulu bir Pir’e.

 

Yakup Gürses sen söyle

Cahillik yapma öyle

Bilgisiz olma böyle

Öğretmen sözün dinle.

 

Kalem kağıt olsa elde

Hak kelamı vardır dilde

Gül kokusu açmış gülde

Yakup Gürses akar selde.

 

************************

 

Çalış oku öğren olsa da bir harf

Okumamak öğrenmemek çok tuhaf

Okumamakta olur mu hiç ihtilaf

Çalış oku öğren aydınlansın etraf.

 

Okumakla artar insanda şeref

Vatan haini kokar, sanki bir kenef

Çalışmayan okumayan olsun esef

Çalış oku öğren aydınlansın etraf.

 

Tövbe edenin günahı olur af

Oku çalış fazla olma saf

Çalışan ilerler olur inkişaf

Çalış oku aydın olsun her taraf.

 

Komşuya zahmet veren bir herif

Şerefliyim dese de olmaz şerif

Okuyup yazmakla ilerler maarif

Çalış oku öğren aydınlansın etraf.

 

Yakup Gürses okursun etseler tarif

Baban sanatkar adı da bilgin Arif

Arife hacet değildir hiç tarif

Çalış oku öğren aydınlansın etraf.

****************** * * *   

 

Ne kadar iri olsada gövde

Gelenler gidiyor gelince vade

Gidenleri görüyor bedende dide

Gelen gitti kim kaldı ki bu yerde.

 

Ele bele sahip ol dile

Haramı kesmeye bıçağı bile

Uzatma pisliğe sahip ol ele

İşleme günahı sen bile bile.

 

Paylaştık parayı böle böle

Ayrıldık dosttan güle güle

Üleştik buğdayı kile kile

Doldurduk çiniği* sile sile.

 

Kasaplar takmış eti çengele

Der müşteri et almaya gele

Almış bıçağını kanlı ele

Satar eti para dolar zembile.

 

Bilir misin hasta olan ne halde

Var olan çiçek kokar dikenli dalda

Yakup Gürses gider dikenli yolda

Birikmiş günahı dolmuş çuvalda.

 

*çinik: tahıl ölçü aleti

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 17:49:56 Tarihinde Güncelleştirilmiştir