Kapalı kalmasın kalp gözünü aç,

Baş gözünle bak şeytan yanından kaç.

Çalış, sula, yeşil olsun boz kıraç,

Çalışana çalışmayan daim muhtaç.

 

Düşün çalış iş kapusunu aç

Tembel olana vurulur kırbaç

Çalışınca yeşil olur boz kıraç

Çalışana çalışmayan daim muhtaç.

 

Fakir zengine her zaman muhtaç

Fakir zenginden temin eder ihtiyaç

Çalışana çalışmayan olur kıskanç

Çalışana çalışmayan daim muhtaç.

 

 

Çok uzatma ipi kısalt bir kulaç

Tembel hastasına çalışmak ilaç.

Nadas et tarlayı tohumun saç

Hasat zamanı çuval ağzın aç.

 

Yakup Gürses yaşlandın yaşın kaç

Yolculukta sana lazım bir araç.

Çalış ücret iste, Hakka avcun aç

Çalışana çalışmayan daim muhtaç.

 

************************

 

Kim ki doğru yolda dolaşıp geze

Allah diye, nefsi iblisi eze

Kalbini Allah nuruyla beze

Allah sesi nefsi şeytanı eze.

 

Balı yağa karıştır beze

Görür gelsin, görmeyen göze

Uy söylenen doğru bir söze

Derman gelsin kuvvetsiz dize.

 

Dostlar geldi hep bize

Sen de bulun gel bize

Yıkan sarıl temiz beze

Ak nur gelsin o yüze.

 

Gülmek geldi hep bize

Geldi bedene lerze*

Doğum yeridir Rize

İplik takıldı bize.

 

Yakup Gürses’in bu söze

Kim uymaz ki doğru söze

Uyup giden doğru ize

Yokuştan iner düze.

 

 *lerze: Titreme, titreyiş.

 

************************

 

Gemi gelir yüze yüze

Bal, yağ getir bize

Doğru sözü yok, geveze.

 

Bir dost buldum geze geze

Dedim, gel gidelim bize

İnanırsın doğru söze.

 

Şarabı küp süze süze

Kalmadı içmeye bize

Yalan söyler geveze.

 

Çıktı kiraz taze taze

Kış gitti geldik yaza

İnanırız doğru söze.

 

Defter doldu yaza yaza

Şoför bastı çok gaza

Getirmesin Hak kaza.

 

Süt duruldu süze süze

İçtik sütü süze süze

Süt getirdi şifa bize.

 

Yakup Gürses’in bu söze

Lafı, sözü kimler süze

Söz söylenir süze süze.

 

************************

 

Toprak su ateş hava ile

Vermişlerdir hep el ele

Dereden akan bulanık sele

Sahip ol kazancın verme yele.

 

Gel tutalım biz el ele

Baldan tat gelir dile

Hak kazancı verme sele

Yapışalım kutlu ele.

 

Nasır bağlı kutlu ele

Haktan hayırlı iş dile

Ne dilersen haktan dile

Yalan deme doğru söyle.

 

Bağlı olan demir ele

Çalışmayıp olma köle

Çalış kazan kile kile

Doldur kabı sile sile.

 

Yakup Gürses der ki ele

Beni hayratımla bele

Hayır dua gelsin dile

Gel tutalım hep el ele.

 

***********************

 

Suyu bulandırmaya gelme

Para dolandırmaya gelme

 

Birlik bozmaya gelme

Yalan düzmeye gelme

 

Nifak çıkarırsan gelme

Düşmanlık bırakırsan gelme

 

Kumar oynarsan gelme

Yalan söylersen gelme

 

Cahil kandırmaya gelme

Yalan inandırmaya gelme

 

Sarhoşla tanışmaya gelme

Şeytanla konuşmaya gelme

 

Işık söndürmeye gelmem

Şeytan güldürmeye gelme

 

Eğri yola saparsan gelme

Helale haram katarsan gelme

 

Yakup Gürses cennete gidersen gelme

Kevser şarabından içersen gelme.

 

****************** * * *   

 

Hırsızlık yaparsan gelme

Şeytana taparsan gelme

 

Hak sözü pusturursan gelme

Dostu küstürürsen gelme

 

Zina yaparsan gelme

Bina yıkarsan gelme

 

Pisliğe batarsan gelme

Çalışmaz yatarsan gelme

 

Haktan ayrılırsan gelme

Pislikle karılırsan gelme

 

Haram döşeğine yatarsan gelme

Helali harama katarsan gelme

 

Cennet bahçesine gidersen gelme

Kevser şerbetinden içersen gelme

 

Yakup Gürses’i sormadan gelme

Yusuf’u Mısır’da görmeden gelme.

 

***************** * * * *

 

Küsler ile barışta gel

Güzellere karışta gel.

 

Acı zehir olup gelme

Kin kibirle dolup gelme.

 

Tehlikeden savuşta gel

Rahatlığa kavuşta gel.

 

Yalan söylersen gelme

İblisi dinlersen gelme.

 

Bilginlerle tanışta gel

Bilmediğin danışta gel.

 

Suyu bulandırmaya gelme

Para dolandırmaya gelme.

 

Hak dostuna erişle gel

Haktan haber verişle gel.

 

Birlik bozmaya gelme

Yalan düzmeye gelme.

 

Hayrı şerri bil de gel

Kalpten nifak sil de gel.

 

Nifak çıkarırsan gelme

Düşmanlık bırakırsan gelme.

 

Şeytani şerri öldür de gel

Başa neşe doldur da gel.

 

Sabah erken işe gel

Çiğlikten çık pişe gel.

 

Ekin tarlasına tohumunu saç

Ürün mahsulüne çuval ağzın aç

İsnat iftira eden yanından kaç

Ekin tarlasına tohumunu saç.

 

Anarşiye zorbaya verme haraç

Söndürme tandırı, saçmasını saç

Her hastalığa gelir mi her ilaç

Fakir fukara yardıma muhtaç.

 

Her kişiyi hoş gör, olma kıskanç

Helal ekmekle doyur karnın kalma aç

Hayvan pazarından alınır haraç

Fakir fukara yardıma muhtaç.

 

Yakup Gürses çalış yetiştir ağaç

Yeşillensin bağ bahçe bırakma kıraç

Çalıştıkça emeğin seni koymaz aç

Fakir fukara her zaman yardıma muhtaç.

 

************************

 

Bizde birlik bize gel

Doğru sağlam söze gel.

 

Yalan haramla dolu olupta gelme

Rakı içip sarhoş olupta gelme.

 

Hakka giden ize gel

Bükülmeyen dize gel.

 

Ağzına ateşi alıpta gelme

Boynuna günahı takıpta gelme.

 

Nurlu parlak yüze gel

Işık görür göze gel.

 

Haram işe tövbe etmeden gelme

Ayıp abesi ötmeden gelme.

 

Yalan sözü biçte gel

Bal şerbeti içte gel.

 

Hayırlı işi yapmadan gelme

Başından belayı atmadan gelme.

 

Kötü huydan geçte gel

Dosttan düşman seçte gel.

 

Paranı harama veripte gelme

Masraf kesesini delipte gelme.

 

İyi huya alışta gel

Küsler ile barışta gel.

 

Yıkan, abdest almadan gelme

Günah kırbacını kırmadan gelme.

 

Yakup Gürses söze gel.

Kirsiz temiz yüze gel.

 

************************

 

Okulda ders alda gel

Bilgilere dalda gel.

 

Cennete girersen gelme

Huri ile sohbetten gelme.

 

Sigarayı söndür de gel

İsrafatı öldür de gel.

 

Sırt köprüsünden geçersen gelme

Kevser şarabından içersen gelme.

 

Güler yüzlü ol da gel

Tatlı sözlü ol da gel.

 

Ayıp kusur ararsan gelme

Pisi temize katarsan gelme.

 

Olma tembel çalışmaya gel

Zenginlerle yarışmaya gel.

 

Acı söyler gönül kırarsan gelme

Düşmeye tuzak kurarsan gelme.

 

Zarar ziyan yapma gel

Her varlığa tapma gel.

 

Zem etmeye bize gelme

Yalan yanlış söze gelme.

 

Yakup Gürses öze gel

Kuran’daki söze gel.

 

Sarhoş olursan gelme

Akıl yok boş olursan gelme.

 

***************** * * * *

 

Elde kalem yazmaya gel

Çirkin sözü bozmaya gel.

 

Cahil kandırmaya gelme

Yalan inandırmaya gelme.

 

Güzel sesli saza gel

Dinlemeye bize gel.

 

Sarhoşla tanışmaya gelme

Şeytanla konuşmaya gelme.

 

Arı gibi güle gel

Bal yemeye bala gel.

 

Işık söndürmeye gelme

Şeytan güldürmeye gelme.

 

Kıştan çıktık yaza gel

Meyve çıktı taze gel.

 

Hırsızlık yaparsan gelme

Şeytana taparsan gelme.

 

Yokuş yorar düze gel

Aydın olan ize gel.

 

Zina yaparsan gelme

Bina yıkarsan gelme.

 

Öğretmenden derse gel

Öğrenmeye sese gel.

 

Yakup Gürses nefse uyup gelme

Fayda gelmez sesi duyup gelme.

 

****************** * * * *

 

Acı söyler gönül kırarsan gelme

Düşmeye tuzak kurarsan gelme

 

Çok söyler yutarsan gelme

Kalp gönül kırarsan gelme

 

Ayıp kusur ararsan gelme

Pisi temize kararsan gelme

 

Hile kurarsan gelme

Kalp kırarsan gelme

 

Çamur batağına batmaya gelme

Tatlı aşa zehir katmaya gelme

 

Karanlık düşersin gelme

Tatlı candan geçersin gelme

 

Zem etmeye bize gelme

Yalan yanlık söze gelme

 

Sırat köprüsünden geçersen gelme

Kevser şarabından içersen gelme

 

Cennete gidersen gelme

Hurilerle sohbet edersen gelme

 

Yakup Gürses nefse uyup ta gelme

Faydasız sesi duyup ta gelme.

 

************************

 

Gönül gölüne pis akarsan gelme

Güzele bed gözle bakarsan gelme

 

Yalan haramla dolu olup ta gelme

Şarap içip sarhoş olup ta gelme

 

Nifak çıkarırsan gelme

Düşmanlık yaparsan gelme

 

Sarhoşla tanışmaya gelme

Şeytanla konuşmaya gelme

 

Işık söndürmeye gelme

Şeytan güldürmeye gelme

 

Kumar oynarsan gelme

Yalan söylersen gelme

 

Hırsızlık yaparsan gelme

Şeytana taparsan gelme

 

Birlik bozarsan gelme

Hile düzersen gelme

 

Eğri yola saparsan gelme

Helale haram katarsan gelme

 

Yakup Gürses her sese gelme

Bataklık çamura batarsan gelme.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 17:49:56 Tarihinde Güncelleştirilmiştir