Mukaddes kitaptır Kur’an

Onu okur Müslüman olan

Oku Kur’an erken uyan

Uyanır ezan sesi duyan.

 

Oku Kur’an hemen uyan

Ay yeşil renge boyan

Olmaz senden sual soran

İbret alır aklı olan.

 

Ölüm seni cansız koyan

Dostun senin sırtın soyan

Teneşire üryan koyan

İbret alır aklı olan.

 

Mezar karanlık bir zindan

İçi dolu yılan çıyan

Yerler etin kemik kalan

İbret alır aklı olan.

 

Yakup Gürses der oyalan

Var mı burda hiçbir kalan

Çalış bir de sen oyalan

İbret alır aklı olan.

 

************************

 

Şafaktan kalk güneşten al ziya

Var çalış işine etme zem riya

Aldanma, sahih değildir boş rüya

Gelen gider, giden gelmez bu dünya.

 

Sabah erken kalk, el yüzün yıka

Tut Allah emrini kalp kiri yıka

Cehalet gafletin deliğin tıka

Çalış hak sevgisin kalbine tıka.

 

Dinle minareden gelir bir seda

Hak evinde Hakka ibadet ede

Rahmetlik, cennetlik çalışma burda

Çalış eser bırak hizmet et yurda.

 

Git doğru yola bilenden sor da

Kaptırma kendini yırtıcı kurda.

Vatan sevgisiyle cennet de burada

Çalış, kazan eser bırak bu yurda.

 

Yakup Gürses çalışana et dua

Bozulmasın, daim olsun şen yuva.

Çalışana nasip veriyor Huda

Çalış eser bırak hizmet et yurda.

 

 ************************

 

Gururlu mağrurlu bir kişi olma

Gül gibi koku saç, soğukta donma.

Doldur sevgi içe, boş hava dolma

Çalış öğren bilgisiz olma.

 

Dupduru suyu bulandırma

Alıp hak, haksız dolandırma

Yalan söyleme, sakın inandırma

Çalış öğren de bilgisiz olma.

 

Güneş işleyip de ateşte yanma

Bu dünyanın sefasına aldanma

Çalış ilerle tembelliğe aldanma

Çalış öğren asla bilgisiz olma.

 

Gaflet uykusunda uyuyup kalma

Çalış kazan emeği yabana salma

Doğru yürü ilerle geride kalma

Çalış öğren asla bilgisiz olma.

 

Yakup Gürses böyle genç kalırım sanma

Bu gençliğin şehvet şöhretine aldanma

Her güzel yüze, güzel söze aldanma

Çalış öğren asla bilgisiz olma.

 

************************

 

Haram lokma koymaz ağzına

Helal ekmek yemek isteyen.

 

Edep dışı çirkin söz almaz ağzına

Dostlarla sohbette kalmak isteyen.

 

Yakıcı ateşi almaz ağzına

Sağlam sıhhatli olmak isteyen

 

Acı içkiyi almaz ağzına

Neşe keyfi içten isteyen.

 

Çirkin şakayı almaz ağzına

Güzel saz söz sevgi isteyen.

 

İsnat iftirayı almaz ağzına

Dostlarla sohbette kalmak isteyen.

 

Bal şeker şerbeti dolar ağzına

Yakup Gürses’i görmek isteyen.

 

************************

 

Gelen gelir, zarar gider hesapta

Bu hesabı yapacak yazılı kitapta.

Dikkat, emri ilahi var bu bapta

Hesap et kazancın nedir bir yılda.

 

Her haram aşmaz kalır boğazda

Çiğneme haram yemeği ağızda

Helal diye haramı verseler yutma

İncitme kimseyi gönlünü yıkma.

 

Doğru söylenen sözü yabana atma

Saman pazarında cevahir satma

Yaradan varken yaradılmışa tapma

Helal kazancına haramı katma.

 

Yakup Gürses zararlı işler yapma

Helal kazancına haramı katma

Abdest almadıkça yatağa yatma

Yapacağın işi noksan bırakma.

 

 

************************

 

Dilde tatlı ne hoş seda

Ayrılıktır sonu veda.

Hak emrini eden eda

Ne verirsen alın orda.

 

Sefa cefa olur burada

Yaşlandıkça olur hurda

Gider bir gün kadim yurda

Ne ekersen biçen orda.

 

Yararsan hayra yara

Şer yapanlar düşer dara

İçki içme açar yara

Hak etmesin yüzü kara.

 

Allah adı ana ana

İç kevseri kana kana

Yıkan arın bana bana

Hak aşığın yana yana.

 

Yakup Gürses sözüm sana

Doğru git sen haktan yana

Yakın ol sen tatlı cana

Hak ateşin yana yana.

 

İç hayrattan kana kana

Hak Çalap’ı ana ana

Tükensin ömür yana yana

Hak çalabın ana ana.

 

************************

 

Ağız kilididir leb

Beş vakit açılır hep

Hak sevgisin içe dep

Okudukça sen kitap.

 

Ahlak anası edep

Edebe ahlak sebep

Boşa ürmez bir kelp

Okudukça sen kitap.

 

Ecel vermeden serap

Ol ölmeden sen turap

İçersin Kevser şarap

Okudukça sen kitap.

 

Yakup Gürses hayır yap

Yaratıcı Hakka tap

Tevazudan bir pay kap

Okudukça sen kitap.

Suçtan kurtulmaya derman ara

Günahkârın olur yüzü kara

Sözlükte korku havfdır vera

Ne yüzle hazrete karşı vara.

 

O günahkar örter kara yüzü

Sözlükte ara korku havf vera

Günahtır içte derin yara

Günahtan kurtulmaya derman ara.

 

Günahtan sakın ki olasın takva

Şüphelenirsen sen olusun vera

Günah işleyenlerin yüzüdür kara

Suçtan kurtulmaya bir derman ara.

 

Yakup Gürses şüpheli bir işi yapma

Sakın günah işleyip şeytana tapma

Helal diye haramı dilinde tatma

Günahtan kurtulmaya derman ara.

 

*****************

 

Meze diye para veren sucuğa

Sarhoş olan oyuncaktır çocuğa.

Gider soyulur fahiş kancığa

Göz değmez sanır mavi boncuğa.

 

Yiyecek giyeceğe kazanan para

Sarf ederse içkiye hem kumara

Sarhoş olur çarpar kendi duvara

Açılır anlına koca bir yara.

 

Kumara içkiye veren para harama

Meyhanede bu kişi başka yerde arama

Yara hayra asla şerre yarama

Sarhoş olan kendin çarpar duvara.

 

Zahmet alın terle kazanan para

Ak eder ak yüzü etmez hiç kara

Haram olan para eder yüzü kapkara

Harcama sakın ha para harama.

 

Gideri çok geliri az olan insan

Hesabını bilmez akıl da noksan

Yüz gideri var geliri doksan

Tasarruf etse de varlığı bulsan

 

 

Yakup Gürses der geliri az olan kişi

Bol bol boş yere para sarf etmek işi

Bolluktan darlığa açılır kapı

Odunsuz kömürsüz geçirir insan.

 

 ************************

 

Avuçta durmaz cıvaya benzer para

Sam esince benzer para eriyen kara

İsrafattır insanı eden fakir fukara

Tutumlu ol hayır işle hayra yara.

 

Az para çoğaltmak güç gelir sana

Becerikli insanda bol olur para.

Hacca gitmek için gerekli sana

Kapılar açmaya yol olur para.

 

Ehli olmazsan para açar ha.. bir yara

Katil eder insanı düşürür hücre-i gara

Ak iken insanın yüzü eder kapkara

Sıhhat saadet için harcanır para.

 

Oyuncak değil elde oynanmaz para

Oynamaya çocuğa, al bir kumbara.

Alıştırma çocuğu harcamaya para

Sıhhat saadet için harcanır para.

 

 

Yakup Gürses çalış kazan sen para

Kazanç haram olmasın helalden ara

Sarfet kazancın devlete millete yara

Etmesin senin yüzün Allah hiç kara.

 

   ************************

 

Dile tat verir yağlı baklava

Yanında olursa şekerli helva.

Helva baklava elma ve ayva

Midede boş yer bırak pilava.

 

Görünmesin çirkinlik üstünü sıva

Çirkin söz söyleyenin ağzını kapa

Delik deşik kalmaz yaparsan sıva

Badana yapılır duvar olmuşsa sıva.

 

Koyun inek sürüsü yemyeşil ova

İnek koyun sütü dupduru kova

Kaymak peynirle dopdolu yuva

 

Kaynar düşer avuçta durmaz cıva

Para elde durmaz sanki bir cıva

Bir kararda durmuyor değişir hava

Şeytan kulağına aka bolca cıva.

 

Boş değil bal dolu olursa kova

Sulu yerde yetişir yemyeşil kova

Kazayı belayı Allah baştan kova

Yakup Gürses eder daima dua.

 

*****************

 

Kim kime verir malın bedava

Babadan evlada maldır bedava

Fakir yoksula bağış bedava

Bedelin verir belki ulu Huda

 

Sanma her yoksula verilen para bedava

Gelir karşılığı Hak’dan dolu bal kova

Cenabı Hak kaza ve  belayı baştan sava

Hayıra verilen  mal olmaz bedava.

 

Zarar gören zararlıyı eder şekva*

Zarar veren hakkında açılır dava

İşlenen suça göre verilir fetva

Kimse yoktur ki hakkında olmasın dava.

 

Haklı haksız arasında bir dava

Çok ağırdır namusa dokunan dava

Kirli davalarda ekser* bozulur yuva

Allah böyle bir davayı kapıdan kova.

 

Yakup Gürses etti edildi dava

Kısa bir zamanda bozuldu yuva

Cezalı cezasız oldu çok dava

Kalmadı tükendi hep bütün dava.

 

*şekva: Yakınma, sızlanma, şikayet.

*ekser: Büyük çivi, enser.

 

*****************

 

Allah’tan gelen hitap

Oku dedi sen kitap

Cenneti bir yola sap

Okuyunca sen kitap.

 

Mukaddes Kuran kitap

Okur alırız sevap

Kalp gönül olmaz harap

Okuyunca sen kitap.

 

On beşinde mahitab

Etme gönlünü kebap

İç ateş söndürür ab*

Okuyunca sen kitap

 

Yakup Gürses oku kitap

Kazanırsın hayli sevap

Ölmeden ol bir turap*

Okudukça sen kitap.

 

Ömür olmuş bir serap

Ahirin olmak turap

Zehirlemez pis akrep

Okudukça sen kitap.

 

* ab: su

* türap: toprak, toz.

 

 

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 17:41:39 Tarihinde Güncelleştirilmiştir