Elbet bir gün olur her şey hercümerç

Kaçırma fırsatı çalış öğren genç

Elde et, eline helalinden kazanç

Zengin ol olma düşmana muhtaç.

 

İnsanda akıl olmayınca olur hiç

İnsanda can gidince beden olur hiç

İnsan ceset olunca insan denmez hiç

Ceset toprak olur, ceset kalmaz hiç.

 

İnsandan can çıkınca, insan denmez hiç

İnsandan  can gidince, ceset olur hiç

Ceset toprağa girince çürür, olur hiç

Baki Allah’tan başka her varlığın sonu hiç.

 

Ölünce insanlık gider olur hiç

İnsan ölünce ceset denir olur hiç

Ceset toprağa girince, ceset olur hiç

Canlı cansız her varlığın sonu hiç.

 

Yakup Gürses yaşantının sonu hiç

Düşündün mü son gideceğin yeri hiç

Remzi, Halis oğlun gibi sen de geç

Af dile Allah’tan ecel şerbetinden iç.

 

************************

 

Düşün yatağında karanlık bir gece

Hatıra gelir öleceğin ilk önce,

İncitme bir kimseyi gönlünü yıkma

“İncinsen de, sen kimseyi incitme”

 

Bir gün gelir sen de kalman bu ilde

Kim kaldı ki sen kalasın bu yerde,

Gittiler evliya enbiyalar nice

Seni de koymazlar evde ölünce.

 

Daracık karanlık bir kabre girince

Sorucular senden soru sorunca

Zina ettin haram yedin deyince

Halin harap olur ateş figan içinde.

 

Can bedenden çıkıp insan ölünce

Sırtından soyarlar giysin ilk önce

Daracık mezara tenha girince

Et kemikten ayrılır mezar içinde.

 

Kiri çıkar, kirli gitme kabire

Dostla git dostsuz gitme o yere

Dost hasanat, gidersin Kuran’la bile

Günah affını dile haktan gizlice.

 

Çok kirler de var Yakup Gürses sende

Yıkan yaptığın hayrat pınar suyunda

Kabul olsun hayratın Hakka et secde

Gir kabire, temiz kefen beden içinde.

 

          ************************

 

 

Hazreti Resule “oku” demiştir ulu Hak

Resul de ümmetine bildirmiştir muhakkak

Ata’nın istediği Türk milletin okutmak

Ne mutluluk okuyup da cehaleti unutmak.

 

Halkın hakkını yeme diyen ulu Hak

Hak yemeyen haklı olur muhakkak

Çalışıp kazanan her zaman alır hak

Ne mutluluktur okuyup bilgili olmak.

 

Çalışana Çalap veriyor mutlak

Çalışanın nurlu  olur yüzü ak

Çalışmaya her gün erken kalk

Ne büyük şereftir bilgili olmak.

 

Vazifemdir bu dünyada çalışmak

Çalışmayıp boş durandır ahmak

Gençlik dinçlik var iken sende

Ayıptır fırsatı elden kaçırmak.

 

Yakup Gürses yaşlandın işi bırak

Az kaldı ölümün yakın değildir ırak

Ölmeden ölmeyecek bir eser bırak

Okuyup bilgili olunca cehalet ırak.

                       ************************

Sağlam sıhhatli olmak isteyen

Yakıcı ateşi almaz ağzına.

 

Keyfi neşeyi içten isteyen

Rakı, sigara almaz ağzına.

 

Helal lokma yemek isteyen

Haram lokma koymaz ağzına.

 

Ahlakı güzel olmak isteyen

Edep dışı çirkin sözü almaz ağzına.

 

Dostla sohbette kalmak isteyen

İsnat iftirayı almaz ağzına.

 

Doğru temiz olmak isteyen

Kötü çirkin söz almaz ağzına.

 

Bal, baklava yemek isteyen

Acı zehir almaz ağzına.

 

Tatlı söz söylemek isteyen

Çirkin, çirkef sözü almaz ağzına.

 

Yakup Gürses’i görmek isteyen

Bal, şeker, şerbet dolar ağzına.

 

Bağlı olan İslamiyet dinine

İnanmaz Allah’tan gayri birine

Pis kokar girilmez domuz evine

Dokunma hoş kokar bülbül gülüne.

 

Çıkmasın acı söz sahip ol dile

Alma haramı sahip ol ele

Tat sade dilde değil, sahip ol bele

İyi iş işle Haktan iyilik dile.

 

İyi söyle hoş söyle tat gelsin dile

Günahın affını ancak Allah’tan dile

Keksin olsun aklın zımparadan bile

Suçun günahın Allah defterden sile

 

Dalma akar derenin bulanık seline

Çarpar taşlara götürür kendi iline

Nasihat edersen sözden alan birine

Götürmez sel kemer bağla beline.

 

Yakup Gürses dolaşma boşuna

Çalış haram katma tatlı aşına

Git yüz sür Hacer-ül Esvet taşına

Söz tut sözden çıkma Allah aşkına.

 

                       ************************

 

Bilgilere daldıkça

Dosttan haber aldıkça

Sevgi sende kaldıkça

Çalışanda olur zeka.

 

Nasihatten aldıkça

Hak adını andıkça

Sabah erken kalktıkça

Çalışanda olur zeka.

 

Çalıştıkça karınca

Karıncadan ders alınca

Ambar buğday dolunca

Çalışanda olur zeka.

 

Toprak, ateş, su, hava

İçi dolu bal kova

Gül dalında bülbül yuva

Çalışanda vardır zeka.

 

Güvenme sen soya sopa

Gitmez tembel yolun kapa

Çalışmazsa, gerek sopa,

Yakup Gürses’ten tembellik kopa.

 

                                                     *****************

 

İçme, içmedim rakı şarap sigara

Bu içkiler açıyor ciğere hep yara.

Helal mıdır, harama verilen para

Verme paranı asla harama.

 

Helal kazanını verme harama

Kendi paranla çarpılırsın duvara

Yoksullaşır, fakirleşir, kalın avara

Verme paranı acı zehir harama.

 

Para alıp gider isen kumara

Uğrarsın belki ağır zarara

Sarhoş olur, çarpılırsın duvara

Verme paranı acı zehir harama.

 

Harcama ömrünü verme ziyana

Uy bu ilahi kanuna, bu nizama,

Aklı fikri olan uyar imama

Verme paranı acı zehir harama.

 

Yakup Gürses iblise verme yaka

İşlediğin günahı pınarda yıka

Nefse uyma iblise verme yaka

Tövbe et işleme günah bir daha.

 

*****************

 

Bu dünyanın sefası azdır cefası çok.

Herkesin bir derdi var dertsiz olan hiç yok.

Kaderin attığı yaydan bazen kalbe saplanır ok

Bu oktan kurtulmak için çok çalışmalıyız çok.

 

                          

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 19:27:53 Tarihinde Güncelleştirilmiştir