Sözlükte erkek keklik kuşu Yakup

Uyanır gaflet uykusunu bırakup

Seher vakti çalışır erkence uyanup

Yalvarır Allah’a af diler Yakup.

 

Hacıbektaş kekliği öter Yakup

Gider dosta nefsi hırsı bırakup

Çağlayan su gibi yüksekten akup

Düşer yere tomurcuklanır Yakup.

 

Yakup boynuna günah torbasın takup

Zararlı işi bir an elden bırakup

Af diler Allah’tan kıbleye bakup

Görmek ister dosta lambayı yakup.

 

Ol ulu Hakka gece gündüz yalvarup

Verdiğin kılıkta al bu canı der Yakup.

Çalışıp kazanıp birkaç eser bırakup

Yararlı iş yapmak için çalışır Yakup.

 

Gelip bir sinek konsa yüzüne

Kovarsın elin kolun sallayup,

Yarın binlerce sinek cesede konup

Etini yerler seslenmezsin sen Yakup.

 

************************

 

Gaflet uykusundan uyanup kalkup

Kibiri gururu dışa bırakup

Karanlığa ışık feneri yakup

Işıklı yolda gitmek ister bu Yakup

 

Hayrat çeşme sularında yıkanup

Ciltte günah kirin suya bırakup

Gönlüne kalbine temizlik akup

Yalvarır Allah’a af  diler Yakup.

 

Yaşlandı sekseni geçti bu Yakup

Kaderi kalbine kadak çivi çakup

Çalışır çıkarmaya çengel takup

Ağlar sızlar ah vah eder bu Yakup.

 

Okur gürselse Gürses Yakup

Salât selam salar Kıble’ye bakup

Işık yolda gitmek ister kandil yakup

Yalvarır Allah’a af diler bu Yakup.

 

Arı gibi çalış sevap balı yap

Canı ciğerden çalış ulu Hakka tap

Işık ver karanlığa ol bir mahitap

Çalış çabala hayrat bir hayrat yap.

 

          ************************

 

Bu dünyaya gelip gitti birçok Yakup

Kimi mirasın, kimi adın bırakup.

Babam Arif anam Fatma’dan doğup

Ben de geldim bu dünyaya ad alıp Yakup.

 

Yakup olup ağladım gözyaşı döktüm

Kim ağlamaz ki son solukta diz çöküp

Göz yaşımı yağ edip kandile koyup

Aydın etse karanlık kabrimde yanup.

 

Bendeki benliği kaldırıp atup

Boynuma günahtan zincirler takup

Yalın ayak baş açık huzura varup

Günahın affını diler bu Yakup.

 

Son nefeste seslenerek Hak deyip

Azrail’e acı acı can verip

Dostlarım sırtımdan esvabım* soyup

Çırıl çıplak, üryan kalır bu Yakup.

 

Ayağım bağlayıp, gözüm kapayup

Yıkamaya teneşir sehpaya koyup

Yıkarlar dışım, içte kirim bırakup

Günah kirli Hakka nasıl vara bu Yakup.

 

Son solukta Hak deyip Hakka can verip

Cesedimle günahım kefene sarıp

Götürüp cenazen musallaya koyup

Namazda dua bana nasip olsa der Yakup.

 

                  

Yağmur gibi ol toprağa damla

Geçirme ömrünü endişe gamla

Kazancına kazanç bir daha zamla

Yağmur gibi ol toprağa damla.

 

Çalış, oku, öğren boş durma

Faydasız boş yere kendini yorma

Bilgisizden bilgi isteyip sorma

Yağmur gibi ol toprağa damla.

 

Bilirim diye pek derine dalma

Ne ileri ne de geride kalma

Rızasız lokmayı eline alma

Yağmur gibi ol toprağa damla.

 

Yakup Gürses haramı eline alma

Olursa içi kurtlu elmayı alma

Yürü doğru yolda geride kalma

Yağmur gibi ol toprağa damla.

 

                       ************************

 

Çalış boş durma varlığı kazan

Olsun kalpte iman dilde de Kur’an

Gelecek yakında öyle bir zaman

Gider mal mülk kalır tek iman.

 

Uyanın hey gafletler, uykudan uyan

Uyanmaz mı hiç ilahi bir ses duyan

Uyanır aydın olur ehli kamile uyan

İlahi eve gider ezan sesi duyan.

 

Kelime-i Şahadet’le olur insan Müslüman

Müslüman’da gerektir Amentü’ye etmek iman

Müslüman Müslüman’a olursa azılı düşman

Haksız tarafta ne din kalır ne iman.

 

Yakup Gürses yalandır bu dünya yalan

Bak gör gelenlerden var mıdır kalan

Çalış çabala bir vakit sen de oyalan

Bırak malı mülkü hırsı kini Hakka dayan.

 

*****************

 

Çalıştıkça yükselir Türk milleti

Çalışandan gider uyuşukluk gafleti.

Çalış dostla eyle daim ülfeti

Çalışan millet kalkındırır devleti.

 

Git işine çalış verme fırsatı

Çalışmakla aşikâr insan sıfatı

Çalışınca olunur Hakka vuslatı

Çalışan millet kalkındırır devleti.

 

Tembellik gafletlik kanser illeti

Bulaşırsa mahveder bir milleti

Çalışan kabul etmez rezaleti zilleti

Çalışan millet kalkındırır devleti.

 

Çalışandır halis Resul ümmeti

Çalışana verir Allah cenneti

Çalışan kimseye etmez minneti

Çalışan millet kalkındırır devleti.

 

Yakup Gürses kaçırma sen fırsatı

Çalışmaya ver hızı gayreti

Çalışanların artar insan kıymeti

Çalışan millet kalkındırır devleti.

 

               ************************

 

Hacıbektaş kekliği öter

Gizler ayıp üstünü örter

İşleyen ağır bir günahı

Utanır yüzünden ter döker.

 

Deme kimseye çalışma yeter

Ekersen tohumu ekinin biter

Bırakma elden kalem kağıdı

Yaz doldur bırakma boş defter.

 

Çalışanın ocağı sönmez tüter

Çalış kazan da desinler “ne beter”

Sanatkârın elindeki aleti

Çalışan kazanır olmaz hiç ebter.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 19:27:46 Tarihinde Güncelleştirilmiştir