Can cesette oldukça

Vücut sağlam oldukça

Hocaların sordukça

Emrem çalış olur mu?

 

Kan damarda durdukça

Akıl başta oldukça

Anan baban sordukça

Emrem çalış olur mu?

 

Hamlık olgun oldukça

Aradığını buldukça

Baş boş iken doldukça

Emrem çalış olur mu?

 

Kalbin rahat oldukça

İçin neşe doldukça

Özün yüzün güldükçe

Emrem çalış olur mu?

 

Hocadan ders aldıkça

Elin bala bandıkça

Baldan yiyip kandıkça

Emrem çalış olur mu?

 

Yakup Gürses sordukça

Bilgilere daldıkça

Sabah erken kalktıkça

Emrem çalış olur mu?

 

************************

 

Kur’an sesi Allah sesi bunu böyle bil

Hak sesini duyar kulak söyler dil

Kararmış kara kalp kapağın açar dil

Allah demeli af dilemeli her bir dil.

 

Kalpten gelen ilahi sözü söyler dil

Haklı sesi sözü Hakka ulaştırır dil

İlahi söyler Hakkın sesin dinler dil

Acı sözü tatlı söze eyler o tebdil.

 

Düşünce pisliğe söz pisliğe batar dil

Düşünce pisliğe söz pislikten çeker dil

Düşünce pisliği temizliğe eder tebdil

Düşün öğren anla bunu böyle bil.

 

Ballandırır tatlandırır sözü dil

Nurlandırır aklandırır yüzü dil

Hakikatin adaletin görür gözü dil

Karanlığı aydınlığa eyler o tebdil.

 

Dil dile öğretir Türkçe dili dil

Dil dile öğretir İngilizce dili dil

Dil dile öğretir Fransızca dili dil

Dilden dile gelir ballı yağlı dil.

 

Yakup Gürses seni seslendiren dil

Gürsesle seni söylettiren dil

Kötü huyu senden bıraktıran dil

Kötü huydan iyi huya eyleyen tebdil.

 

************************

 

Bir kılı kırka böler dil

Bu bir siyasettir iyi bil.

 

İyiyi kötü yaptıran dil

Kötüyü iyi yaptıran  dil.

 

Birbirine bağlayan dil

Bunu açıklar söyler dil.

 

Bu söz Yakup Gürses’ten bil

Bu sözü yalansa hemen sil.

 

************************

      

Yalan söyler hangi dil

O dili on beşe dil.

 

Ağızda dişle ezilsin dil

Kıvrılsın büzülsün dil.

 

İftira eden bir dil

Cehennemdir yeri bil.

 

Acı zehir söyler dil

Bal şerbeti yutmaz dil.

 

İnsanı hapse atan dil

Ciğere acı acı batan dil.

 

Her sözleri yalandır dil

Ağzı zehir yılandır dil.

 

Yakup Gürses senin dil

Dil üstünden kiri sil.

 

************************

 

Gönülü nurlandırır dil

Kalbi kanlandırır dil.

 

Gönülü şenlendirir dil

Kalbi şenlendirir dil.

 

Gönüle neşe katar dil

Kalbe mis gibi kokar dil.

 

Ağzı ballandırır dil

Kalbi canlandırır dil.

 

Çiğ sözü pişirir dil

Bal şerbeti içirir dil.

 

Ağzı bal şeker dil

Dosta sevgi çeker dil.

 

Sesi kulakta olan dil

Hak yolunu bulan dil.

 

Güzel tatlı sözlü dil

Nurlandırır yüzü dil.

 

Yakup Gürses senin bu dil

Kötülüğü süpür sil.

 

************************

 

Havada el, duada dil

Evlatlarım, bunu iyi bil.

 

Oğlum Güvenç, gelinim Aysel

Biri süttür, biri asel.

 

Emrem ile Gizem adları

Allah mesut etsin bu kızları.

 

Emrem’in adında Yunus mu saklı

Gizem’in canındaki sırlar mı haklı

 

Torunlarım Emrem’le Gizem’in adları

Yakup Gürses’in gönlünde saklı.

Dört büyük kitabın gösterdiği yol

Dört mezhep imamın gel dediği yol

Doğu batı kuzey güneydeki yol

Sağ sol arka öne gidilmeli yol.

 

Havada yol karada yol denizde yol

İnsan hayvan eşya taşır bu üç yol

Akıl fikir gönülde de vardır yol

Göz görmez el tutmaz gönüldeki yol.

 

Aklın arayıp bulduğu cenneti yol

Fikrin tehlikeden koruduğu yol

Ahlakı güzelleri cennete götürür yol

Ahlaksızları azaba götürür yol.

 

Akıl karanlığı aydın eden yol

Akıl haklıyı hakka götüren yol

Akıl işçiyi işyerine götüren yol

Akıl okumaya okula götüren yol.

 

Eğri doğru çamurlu bataklıda var yol

Gelişti değişti iyili kötülü var yol

Meyhaneye ayık gider sarhoş getirir yol

Yakup Gürses’i götüren geri getirmez yol.

 

************************

 

Düşünür sözünü içe almayan

Uyanmayıp hiç durmadan uyuyan

Düşüncesiz akılsız meczup olan

Hacıbektaş’ın Bektaşi’si olamaz.

 

Düşüncesiyle yurdu nurlandıran

Okuyan öğrenen cehaleti kaldıran

İblisi vesveseyi içten kovar

Hacıbektaş’ın Bektaşi’si olan.

 

Düşüncesiyle ölmez eser bırakan

Bu günkü medeniyeti yaratan

Uykudan uyanıp cehaleti kaldıran

Hacıbektaş Bektaşi’si olanlar.

 

Düşünce aklıyla doğru yolda yürüten

Hırsı kini zararlı nefsi çürüten

Abes çirkinliğin üstünü örten

Hacıbektaş Bektaşi’si olanlar.

 

Düşünceli çalışkandır bu millet

Yasaya bağlı adaletli bu devlet

Yurda düşman sokmaz kolunda kuvvet

Hacıbektaş Bektaşi’si olanlar.

 

Düşünceli çalışır yurdu eder cennet

Çalışmayan tembel getirir cinnet

Yakup Gürses çalış getirme cinnet

Çalışır Hacıbektaş Bektaşi’si olanlar.

 

************************

 

Canlar içinde canandır gönül

Halk içinde hakandır gönül

Yük taşıyan hamaldır gönül

Hafızlar ağzında Kuran’dır gönül.

 

Zaman içinde bir zamandır gönül

Gönüller içine mehmandır gönül

Halk içinde sultandır gönül

Türlü dertlere dermandır gönül.

 

Kaşane bir saraydır gönül

Yıkılmış virandır gönül

Halk içinde hakandır gönül

Ağrıya sızıya dermandır gönül.

 

Bir anda dünyayı dolaşır gönül

Gökte İsa ile buluşur gönül

Resul Kibriya ile görüşür gönül

Bir anda Mekke’ye ulaşır gönül

 

Yakup Gürses senin engindir gönül

Hülya hayallerle zengindir gönül

Çok yorulmuş bozgundur gönül

Senin yaramaz azgındır gönül.

 

************************

 

Dilde Kur’an kalpte iman zengin ol

Nefsi hırsı bırak yok et fakir ol.

 

Dilde hadis tembelliği et hapis zengin ol

İsnat iftirayı bırak yok et fakir ol.

 

Kazan helal mal çoğalt zengin ol

Yeme haram yok olsun yalan fakir ol.

 

Çalış çabala tutumlu ve zengin ol

Haset hasisliği bırak yoksul ol.

 

Biriktir beşi onu bulsun milyonluk ol

Gururlanma mağrurlanma yok et fakir ol.

 

Oku öğren bilir kişi zengin ol

Gafleti cehaleti bırak fakir ol.

 

Yakup Gürses boş durma varlıklı ol

Gönlü alçak kibirliği bırak fakir ol.

 

************************

 

Olmak istersen Hakka yarar kul

Çalışmaktır ancak Hakka giden yol.

Çalış tutumlu ol sen varlığı bul

Çalış hayır işle de Hak ede kabul.

 

Emri ilahidir çalış zengin ol

Varlıktır ancak Hakka giden yol

Kesen dolu dini bilgi olsun bol

Çalış hayır işle de Hak ede kabul.

 

Dini islamı etmişiz kabul

Allah’a bağlı olan bir kul

Allah yanında ola en makbul

Çalış hayır işle de Hak ede kabul.

 

Çalışmakla açılır cenneti alaya yol

Çalış da devlete millete yararlı ol

İslami terbiyeli Allah ‘a olan kul

Çalış hayır işle de Hak ede kabul.

 

Yakup Gürses gösterilen doğru yol

Kimseye bulaşma sen terbiyeli ol

Sıtkıyla çalış emeğini eyleme pul

Çalış hayır işle de Hak ede kabul.

 

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 19:05:49 Tarihinde Güncelleştirilmiştir