Aklın gösterdiği yolda yürürsek

Mezarda yatanları bakar görürsek

Haramı helalı anlar bilirsek

İşlemez günahı Haktan korkanlar.

 

Kuran’dan gelen sisi dinlersek

Kuran’ı ezberleyip bellersek

Kirli olan içimiz temizlersek

İşlemez günahı Haktan korkanla

 

Gülistanda gülüp gezersek

Gönül bahçesini gülle bezersek

İblisi içte ve dışta ezersek

İşlemez günahı Haktan korkanlar.

 

Yakup Gürses der kendimizi bilirsek

Kar gibi temiz olup erirsek

Cansız iken canlı olup yürürsek

İşlemez günahı Haktan korkanla.

 

************************

 

İslam’ız İslam kadrini bilek

Yaya yürümeyip binite binek

Uçalım gökte takınıp yelek

Akıl baştan hemen gitmeden.

 

Kuran’ın gösterdiği yolda yürürsek

Allah’a ibadet edip çürürsek

Kar gibi ak temiz olup erirsek

Düşünceler baştan gitmeden.

 

Allah’tan af için dilek dileyek

Gece gündüz Allah deyip inleyek

Kuran ve ezan sesi daim dinleyek

Kalp kulağı hemen duymaz olmadan.

 

Yer altı mezara tertemiz inek

Sorucuya cevabı doğruca verek

Hakkın rahmetine orada erek

Yalvaralım Hakka ecel gelmeden.

 

Yakup Gürses der si içimiz yuyak

Camide imamın sesini duyak

İçimize Allah sevgisin koyak

Beden mezara hemen girmeden.

 

************************

 

Gitme  haram yere kirlenir ayak

Okul, fabrika, mescide varak

Basma pisliğe getirir pislik ayak

Çalışmamak cehalettir hem ahmak.

 

Hayatta günleri tek tek sayak

Nefsi şeytana muti olmaktan cayak

Bu dünya zemini buz, düşmeden kayak

Çalışalım kazanalım muhakkak.

 

Söyleme yalan inanır belki halk

Kandırma halkı bilir ulu Hak

Söyleme yalanı artık sen bırak

En büyük şereftir yazıp okumak.

 

Yakup Gürses sen olma Haktan ırak

Küfür kini iftirayı hemen bırak

Hayatta mezarlıktır son durak

Çalış oku git mezara ışık yakarak.

 

************************

      

Hakkın emrine uyan olur uyanık

Huyu güzel olur olmaz beyni bulanık

Gaflet uykusundan uyanmayanın

Durulmaz beyin suyu olur bulanık.

 

Doğru söze uyanın zihni olur apaçık

Okur öğrenir olmaz işi dolaşık

Çalışır aydınlar eder aydınlık

Bu dünyada olmaz beyni bulanık.

 

Olursa bir iş karma karışık

Yapılan işte kalır bulaşık

Bulaşığı giderir eldeki kaşık

Yakup Gürses bırakmaz içte bulaşık.

 

************************

 

Abdest alıp vakit namazın kılmak

İçteki şeytanı dışarı salmak

Hocasından edep dersini almak

Okuyup öğrenmek bilmektir gerek.

 

İnsan olup insan kadrini bilmek

Abes huyları kalbinden silmek

Kur’an okuyarak mescide girmek

Çalışıp öğrenmek bilmektir gerek.

 

Nefsin ve şeytan sözün tutmamak

Haram lokma ağza asla koymamak

Helal kazancına haram katmamak

Okuyup öğrenmek bilmektir gerek.

 

El değmez göz görmez malı kazanmak

Allah’ın varlığı ve birliğine inanmak

Kirli giysilerden tamamen soyunmak

Çalışıp öğrenmek bilmektir gerek.

 

Yakup Gürses cahille sohbet etmemek

Günahkarın gittiği eğri yola gitmemek

Çalışıp helalinden kazanmak ekmek

Okuyup öğrenmek bilmektir gerek.

 

 ************************

 

Akıl fikirle dolu olursa bir baş

Düşünür kişilerde olmuyor ayyaş

Nefsi iblisle eder her zaman savaş

Çalışan kazanır seksen olsa da yaş.

 

Rahmet yağmur olursa toprak olur yaş

Kışı kuru olup yazın olmayan dal yaş

Yazın meyve verir dal olursa yaş

Kuru hiç ürün verir mi olmayınca yaş.

 

Eğilir her ağaç olursa yaş

Eğilmez kuru ağaç olmayınca yaş

Yakup Gürses’in seksen sekiz yaş

Kurumadı daha her zaman yaş.

 

Hünerli elde altın olur ham taş

Yağış olunca topak olur yaş

Haram olmaz helal olur yediği aş

Çalış kazan seksen sekiz olsa da yaş.

Tembele kamçı vurak

Düşmana karşı durak

Olsa da toprak çorak

Çalışalım muhakkak.

 

Mukaddestir bu toprak

İç suyundan bir bardak

Çalışıp yap çok çardak

Çalışalım muhakkak.

 

Verimlidir bu toprak

Üstüne çadır kurak

İş var ne boş durak

Çalışalım muhakkak.

 

Görünen dağ olmaz ırak

Soğuk suyu gayet berrak

Su başında çadır kurak

Çalışalım muhakkak.

 

Söyleme boş lafı bırak

Çalış da bir eser bırak

Ölüm yakın değil ırak

Çalışalım muhakkak.

 

İyi olmaz gönül yıkmak

Hoştur gönüle dostu tıkmak

Olur mu hiç dosttan bıkmak

İyi olmaz işten çıkmak.

 

Yakup Gürses tembelliği bırak

Dost yanından olma hiç ırak

Gül bahçesinde dostla oturak

Cananla Hak kelamı konuşak

 

************************

 

Elinde var bir bardak

Hak yanında yüzü ak

Yeri olsa da çorak

Çalışalım muhakkak.

 

Elinde kağıt bir tabak

Yaz der ona ulu Hak

Okuyalım muhakkak

Hak emridir çalışmak.

 

Emri Haktır çalışmak

Çalışanı sever Hak

Yükselir okuyan hak

Çalışalım muhakkak.

 

Sevilir çalışan çok

Değmez ona nazar ok

Düşmandan korku hiç yok

Hak emridir çalışmak.

 

Deme çalışanda olmaz hak

Hak çalışanda muhakkak

Yakup Gürses çalış kazan hak

Hak emridir çalışmak.

 

************************

 

Yap baraj akarken ırmak

Olmaz artık hiç boş durmak

Zamanıdır potu kırmak

Yap baraj akarken ırmak.

 

Çay birleşir olur ırmak

Zemin buzdur olur kaymak

Zor buz üstünde Hakka varmak

Zamanıdır potu kırmak.

 

Uzadır ömrü çalışmak

Çalış diyor ulu Hak

Çalışmayandır ahmak

Çalışalım muhakkak.

 

Er olanlar olmaz korkak

Olmaz yurda düşman sokmak

Düşman başına vur tokmak

Yap baraj akarken ırmak.

 

Karanlığa ışık yakmak

Tatlı sözü kalbe tıkmak

Güzel yüze söze bakmak

Yap baraj akarken ırmak.

 

Akan suyu bulandırmak

Alıp para dolandırmak

Yalan söze inandırmak

Yap baraj akarken ırmak.

 

Yakup Gürses bal kaymak

İşi gücü hep çalışmak

İstemiyor hiç boş durmak

Yap baraj akarken ırmak.

 

************************

 

Çıkmasın acı söz dudağı yumak

Kötüdür ağza fena söz komak

Sert kayaları eziyor tokmak

Eşkıyaya yalancıya gerek çomak.

 

Kalpten gelen tatlı söze ağzımız açak

Uyuz kuduz köpek olursa kaçak

Karanlık yerlere ışıklar saçak

Hakkın hak yolunda yürüsün bacak.

 

Çamur olursa çok cıvık

Çamur kıvamın bilmez aklı kıvık

Suyu sızdırır testi yarık

Sütten yağ çıkarır yayık.

 

Yağmur yaş yok toprak kurak

Bu kişi ayağına çok kıvrak

Gideceği yer çok ırak

Der menzile erken varak.

 

Yakup Gürses der yolu sorak

Buz olursa hemen kırak

Eşi dostu yardıma çağırak

Yorulursak hemen durak.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 19:05:49 Tarihinde Güncelleştirilmiştir