Sanma bu gençlik böyle kalacak

Bir gün ihtiyarlığa dönecek

Her yanan ateş elbet sönecek

Düşünen bilir kimdir kalacak.

 

Biliriz her sabah güneş doğacak

Akşam olunca da hemen batacak

Dünyayı bir karanlıktır basacak

Her anadan doğan böyle olacak.

 

Dile tat gelir yağı bala koyuncak

Sevgi dosta çocuğa açılan kucak

Kirletmez kolu kola kolcuk takıncak

Okumaya yol açar kitap ele alıncak.

 

Bu dünya sallanır sanki salıncak

Sallandıkça söner yıkar çok ocak

Sarsıldı da battı birçok köy bucak

Allah’tan başka bunu kimdir yapacak.

 

Kimden kim evvel omuzlarda gidecek

Omuzdan inip musallaya binecek

Bilinir mi mezara kimdir erken girecek

Yakup Gürses yaklaştı hemen gidecek.

 

************************

 

Sönmesin tütsün her bir ocak

Sevgim benim dosta kucak kucak

Şen şaduman olsun her bucak

Karanlığa nurlu ışıklar saçak.

 

Sarı hastalık var durmayıp kaçak

Hastalığı getiren o mikrop alçak

Hastalığı Hak’tır ancak kurtaracak

Sağ sıhhatli olana açarız kucak.

 

Kış çok soğuk yazın çok sıcak

Tarlada yetişti yolunur burçak

Namuslu şerefli hiç olmaz alçak

Namus ve haysiyeti olmayan alçak.

 

Doldu burçakla dip bucak

Çocuk elinde para oldu oyuncak

Salladı parayı döktü salıncak

Ne diyelim para verene varıncak.

 

Yakup Gürses seksen yaşa gelincek

Yuva yaptı başına örümcek

Kedinden evvel gidenleri görüncek

Çalıştı gitti başından örümcek.

 

************************

 

Elbet bir gün bu yaşantı tükenecek

Öyle bir iş işle bu dünyada kalacak

İşlediğin iş seninle olsun gidecek

Gittiğin yerde alım satım hesap olunacak.

 

Elbet bir gün açılan gül solacak

Hak kanunu böyle kurmuş kalacak

Hak emridir boşalacak ve dolacak

Dolum boşum hesabıdır yapılacak.

 

Yenmez haram cezası vardır bilinecek

Söylemez yalanı gözü kötü görünecek

Nadim olur başa bela gelinecek

Bir gün alım verim hesabı görünecek.

 

Temizle kalbini bırakma örümcek

Kaldır örümceği hemen görüncek

Sorucular senden  soru soruncak

Elbet sorulara cevap da verilecek.

 

Yakup Gürses de bir gün gidecek

Acı ecel şerbetinden içecek

Hakkın sorusuna cevap verecek

Üstünde iken toprak altına girecek.

 

************************

      

Şan verir şad eder çalışmak

Düşmanları taş eder çalışmak

Biriktirir göl eder çalışmak

Hasretine kavuşturur çalışmak.

 

Fabrikalar kurdurandır çalışmak

Depoları doldurandır çalışmak

Keseleri kabartandır çalışmak

Hasretine kavuşturur çalışmak.

 

Cenneti alaya vardırandır çalışmak

 Dost sevindirip güldürendir çalışmak

Hikmeti Huda’ya erdirendir çalışmak

Hasretine kavuşturur çalışmak.

 

Fikri zeka artırandır çalışmak

Takvaya kavuşturandır çalışmak

Kolay değil cehaletle çarpışmak

Seni hasretine kavuşturur çalışmak.

 

Yakup Gürses boş durandır ahmak

Artırır bilgiyi durmadan çalışmak

Bilim deryasına su gibi akmak

Çalışmayan tembel ne kadar ahmak.

 

************************

 

Yunan’a karşı direniş yaptı çalışmak

Yunan’a karşı savaş açtı çalışmak

Dumlupınar İnönü’de savaşmak

Zaferler kazandırdı çalışmak.

 

Türk ordusu cesaret verdi çalışmak

Türk askerine kuvvet verdi çalışmak

Mustafa Kemal başkomutana çalışmak

Ordulara hücum emri verdi çalışmak.

 

Trikopis’i tutsak etti çalışmak

Fevzi Paşa’yı mareşal etti çalışmak

Mustafa Kemal’i mareşal etti çalışmak

Yunan ordusunu imha etti çalışmak

 

İzmir’i Afyon’u geri aldı çalışmak

Yunan’ı yurduna geri saldı çalışmak

Cumhuriyeti ilan etti çalışmak

Türk Milletini meşhur etti çalışmak.

 

Mustafa Kemal’i Atatürk etti çalışmak

Atatürk’ü cumhurbaşkanı etti çalışmak

Lozan’da düşmanla barış etti çalışmak

Yunan ordusunu imha etti çalışmak.

 

Yakup Gürses der düşmanla yapmak savaş

Savaşı kazandıran düşmanı kaçıran savaş

Cehaleti tembelliği baştan kaçırmak

Tembelliği bırakıp çalışmaktır çalışmak.

 

Zor okur yazarlığı götürdü çalışmak

Kolay okur yazarlığı getirdi çalışmak

Okkayı dirhemi götürdü çalışmak

Kiloyu gramı getirdi çalışmak.

 

Arşını endazeyi götürdü çalışmak

Metreyi santimi getirdi çalışmak

Sarığı fesi götürdü çalışmak

Şapkayı başa giydirdi çalışmak.

 

Yurdu demir ağlarla ördü çalışmak

Yurda fabrikalar kurdu  çalışmak

Kadından kara çarşaf attı çalışmak

Kadına seçilme hakkı verdi çalışmak.

 

Kaldırdı aşarı çiftçiden çalışmak

Çiftçiyi motor sahibi etti çalışmak

Yol vergisini  kaldırdı çalışmak

Demir yolu asfalt yaptı çalışmak.

 

Hilafeti saltanatı kaldırdı çalışmak

Osmanlı sultanın dışa saldı çalışmak

Tekkeyi türbeyi kapattı çalışmak

Yeni iş yerleri açtı çalışmak.

 

Yakup Gürses ne hoş gelir çalışmak

Çalışmaya kolay sanma alışmak

Allah emri Resul sünnetidir çalışmak

Sıhhat verir ömür uzatır çalışmak.

 

************************

 

İstersen sen rahatlığa kavuşmak

Boş durmayıp çalışmaktır çalışmak

Ne hoş olur rahatlığa kavuşmak

Çalış seni Hakka kavuşturur çalışmak.

 

Fakirliği giderendir çalışmak

Düşmanları gebertendir çalışmak

İsteyene istek verir çalışmak

Seni Hakka kavuşturur çalışmak

 

Yoksulluğu yok eyleyen çalışmak

Günahları kör eyleyen çalışmak

Bilgisize bilgi verir çalışmak

Seni Hakka kavuşturur çalışmak.

 

Sabah erke kaldırandır çalışmak

Ekmeği bala baldırandır çalışmak

Varlıklara daldırandır çalışmak

Seni Hakka vardırandır çalışmak.

 

Yakup Gürses istemiyor boş durmak

Yaşlılık der ona çalışmayı sen bırak

Yaşlılığı gençleştirir çalışmak

Seni Hakka kavuşturur çalışmak.

 

************************

 

Sen istersen zenginlere karışmak

Boş durmayıp çalışmaktır çalışmak

Hoş güzeldir çalışmaya alışmak

Seni Hakka kavuşturur çalışmak.

 

Yoksulluğu giderendir çalışmak

Düşmanları gebertendir çalışmak

İsteyene istek verir çalışmak

Bilgilere erdirendir çalışmak.

 

Yoksulluğu yok eyleyen çalışmak

Günahları kör eyleyen çalışmak

Bilgisize bildirendir çalışmak

Konaklara kondurandır çalışmak.

 

Sabah erken kaldırandır çalışmak

Ekmek bala bandırandır çalışmak

Varlıklara daldırandır çalışmak

Dost sevindirip düşman üzen çalışmak.

 

Fabrikalar kurdurandır çalışmak

Depoları doldurandır çalışmak

Keseleri kabartandır çalışmak

Şan verip şeref artırandır çalışmak.

 

Yakup Gürses zor mu sana çalışmak

Kolay mı sanırsın takvalara karışmak

Çok zor olur cehaletle savaşmak

Biriktirir göllendirir çalışmak.

 

************************

 

Temiz ince ipek bir tül duvak

Kız yüzün güzel gösterir duvak

Duvak nedir söylerse duyak

Kirli kirsiz yüzde de var duvak.

 

Kızı cevher eder bir duvak

Kirli değilse kız temizdir duvak

Kirlenmiş kızda kirli bir duvak

Yuvarlar götürür kirliyi yuvak.

 

Kızı gelin eden bir cevher duvak

Kızın gelin olmasına yoldur duvak

Duvağı kirleten kız çok korkak

Kirli duvağı yuvarlar götürür yuvak.

 

Gelin yüzünde ipekten duvak

İpek gibi parlak ola yüzü ak

Kızın temizliğine şahit duvak

Temiz olmayanı yuvarlar yuvak

 

Yakup Gürses de gördü kirli bir duvak

Gelinin geldiği evde kalmalı duvak

Düğünle gelen duvak sessizce duvak

Dilerim Haktan kirlenmesi bir duvak.

 

************************

 

Hacıbektaş’a uyan olur uyanık

Huyu güzel olur olmaz beyni bulanık

Gaflet uykusundan hiç uyanmayanın

Durulmaz suyu olur beyni bulanık.

 

Yağmur olmazsa olur kuraklık

Özde su olmazsa olmaz kavaklık

Akıl olmayınca olur bunaklık

Durulmaz suyu olur beyni bulanık.

 

Çayır çimen olmaz tuzlu yer çoraklık

Önü açık üstü örtük çardaklık

Bomboş çalışmamak ahmaklık

Olmaz düşmana karşı korkaklık.

 

Yemez haram söylemez yalan korkaklık

Haktan korkmayandan gelir sakatlık

Yakup Gürses korkar ulu Allah’dan

Giderir gelmeden başa bunaklık.

 

Bu ses Yakup Gürses sesi dinle bak

Emri ilahidir kitap okumak

Giderir gam kasavet mezara bakmak

Aklı olmayanlar düşünmez ahmak.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 19:05:49 Tarihinde Güncelleştirilmiştir