Dallar çiçek açtıkça

Güller koku saçtıkça

İblis içten kaçtıkça

Okuyanda olur zeka.

 

Ezan sesi duydukça

İmama varıp uydukça

Kalbe Kuran koydukça

Okuyanda olur zeka.

 

İlahi ses duydukça

Haklı söze uydukça

Arı çiçeğe kondukça

Okuyanda olur zeka.

 

Rüzgar yüze dokundukça

Evde Kuran okundukça

Tomurcuklar açıldıkça

Okuyanda olur zeka.

 

Kalbi rahat oldukça

İçi neşe doldukça

Özü yüzü güldükçe

Yakup Gürses’de zeka.

 

************************

Bilgi dolu bir kafa

Işık saçar etrafa

Bilmeyenden yok vefa

Çalış kazan sür sefa.

 

Okumaya sarf et çaba

Kökten söker otu çaba

Samanı savurur yaba

Bal doldurur altın kaba.

 

Çok hürmetli olan baba

Giyer sırta atlas aba

Cahillerdir kaba saba

Okumaya sarf et çaba.

 

Şişe ağzında tıpa

Şeytana gerek sopa

Şeytaniler Hakka sapa

Daldan çürük elma kopa.

 

Yakup Gürses bir gureba

Bazen giyer atlas aba

Olur bazen kaba saba

Sır var olur rida.

 

 

************************

 

Sımsıkı sarıl doğruya,

Keskin keser eğri doğruya,

Temiz, bilgin insanı Hak koruya,

Çalış bal yap, benze arıya.

 

Sımsıkı sarıl sağlama,

Haktan gelen acı, derde ağlama.

Çürük iple kötü huyu bağlama,

Kalbe, zehir olup damlama.

 

Abdest al yüzün yıka

Pislik deliğin tıka.

Hak, kalbe sevgi tıka

Hak, gaflet duvarı yıka.

 

Hak’dan  gelen bir seda,

Borcun var, et der eda.

Çalışmak cennet burda

Çalış eser bırak yurda.

 

Yakup Gürses’de bu seda

Olma der sen Hak’dan cüda

Canana olsun can feda

Çalış Hak emrini et eda.

 

Arıya olsam bir kovan

Ben de olsam çalışkan

Bal doldursam kocaman

Baldır dertlere derman.

 

Kan olmazsa olmaz can

Cana lâyık bir canan

Dinde gerektir iman

İslam olan okur Kur’an.

 

Arı, temiz olsam ben

Sağlamlaşsa bu beden

Yoksullara yardım eden

Temizlenir hacca giden

 

*******************

 

İç şerbetten bana bana

Hak, Çalap’ı ana ana.

 

Tükensin suç yana yana

Yersin baldan bana bana.

 

Yoruldum ayakta dura dura

Karık, bahçede hazine ara.

 

Gittim dosta sora sora

Yoruldum odun yara yara.

 

Az kaldı kalem yaza yaza

Yoruldum toprak kaza kaza.

 

Yakup Gürses ipi sara sara

Yol yaptı dosta vara vara.

 

 

************************

 

Kazancımı evlatlara bağış eyledim

Kimine az kimine çok verdim, söyledim

Birisinden “adaletsizsin” sözü dinledim

Az verdiğim memnun oldu gözümü yaş eyledim.

 

Kazançlarıma kazançların katmadım

Çokça yemeklerin tadın tatmadım

Mallarıma malım katıp satmadım

Az verdiğim memnun oldu gözümü yaş eyledim.

 

Az verdiğim evlatlara kalbimi verdim

Mal yerine sevgimi saygımı verdim

Kanaatsiz evlada nankördür dedim

Az verdiğim memnun oldu gözümü yaş eyledim.

 

Yanlış yola gidenlere uymadım

Evlatlardan acı sözler duymadım

Vasiyet verip mallarımı hep terk eyledim

Az verdiğim memnun oldu gözümü yaş eyledim.

 

Ses geldi Gürses oldu soyadım

Bir yıl oldu her bir bastığım adım

Attıkça adım yerde dikene attım

Çok yoruldum rahat uykuya yattım

Az verdiğim memnun oldu gözümü yaş eyledim.

 

************************

 

Okuyanlar seçik olur

Kalp gözleri açık olur

Bakar saklıları görür

Okur yazar olanlar.

 

Okuyanlar uyanır

Bilgilerle donanır

Hak der Hakka dayanır

Okur yazar olanlar.

 

Okuyanlar bilgin olur

Hak evine girgin olur

Güzellere sargın olur

Okur yazar olanlar.

 

Okuyanlar aşık olur

Aşığına maşuk olur

Hakkına kavuşuk olur

Okur yazar olanlar.

 

Okuyan olur bir pınar

Okuyana bilgi dolar

Edep suyun içer kanar

Okur yazar olanlar

 

Okuyanlar Hak der solur

Ne istese arar bulur

Millet onan fayda görür

Okur yazar olanlar.

 

Yakup Gürses nasıl tanır

Her insanı iyi sanır

Çok çalışır az kazanır

Eli Kuran’a uzanır.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 18:29:57 Tarihinde Güncelleştirilmiştir