Çekil tenha bir yere düşün bir kere

Gideceğin toprak altındaki soruya çalış.

 

Ne durursun tembellik gaflet içine

Kendine bir üstat bulmaya çalış.

 

Evliya da eşkıya da var halkın içinde

Arayıp kendine benzeyen bulmaya çalış.

 

Demir dikenli bu zemin üstü

Gül gülistan bahçesi yapmaya çalış.

 

Bu dünyada kim var gamsız kedersiz

Dayanıp tahammül etmeye çalış.

 

Akıl düşünce var ise sende

Hayatın hesabın yapmaya çalış.

 

İyi kötü huylu var insan içinde

İyi huylular içinde kalmaya çalış.

 

Yakup Gürses okuyup yazmaya alış

Boş durma gece gündüz çok çalış.

 

*****************

 

Gir edep haya okulunu gör

Okulda kelam dersine çalış.

 

Gir endüstri okulunu gör

Bu okulda sanat dersine çalış.

 

Yağ olup yanarsan kandil içinde

Etrafa ışık vermeye çalış.

 

Cümle canlılar ölmeye mahkum

Ölü iken diri olmaya çalış.

 

Bekliyorum sıra can teslim etmeye

Can diri iken ölmeden ölmeye çalış.

 

Cümle canlılar ölecek ebedi kalmaz

Ölü olunca diri tutacak esere çalış.

 

Bulursan kağıt kalem eline

Gürses bu sözlerin yazmaya çalış.

 

                      ************************

 

Çalış cehaletten kurtuluşa çalış

Çalış edep ahlak dersine çalış.

 

İyi kötü insan var insan içine

İyi insanla dost olmaya çalış.

 

Bir gece yatağında düşün tenhaca

Geçen günlerin hesap etmeye çalış.

 

Kapalı kalması aç gönül gözünü

İlahi nuru görmeye çalış.

 

Kapalı kalmasın zihnin kapağı

Hak sevgisin içe koymaya çalış.

 

Gideceksin bir gün ecel gelince

Azığın tedarik etmeye çalış.

 

Seni yaratan senden bir hesap ister

Hesap vermeye hazır olmaya çalış.

 

Karanlık kabirdir son varacağın yer

Karanlığa ışık alıp gitmeye çalış.

 

Can bedenden çıkıp ceset olmadan

Ölünce de diri var olmaya çalış.

 

Ölüp toprak altına girip toprak olunca

Yakup Gürses toprak üstünde olmaya çalış.

 

        *****************

Çalış topla çiçek özüne çalış

Vücut kovanında bal yapmaya çalış.

 

Dinle daim bilgin arif sözü

Gam gaflet zincirin kırmaya çalış.

 

Sabır bendiyle el bel dilini bağla

Gam gafleti kendinden salmaya çalış.

 

Sil sırlanmış ayna yüzünü

Bu aynadan alemi görmeye çalış.

 

At bir taş kör eyle şeytan gözünü

Halil’in halinden haber almaya çalış.

 

Görmek istersen Yusuf’un nur yüzünü

Mısır’da salim sultan olmaya çalış.

 

Davut demiriyle tarlayı sürüp

Halil’e misafir olmaya çalış.

 

Yakup Gürses tükenmez kalem elinde

Söylediğin sözleri yazmaya çalış.

Çok kazanç getirir dersen hangi taş

Biri döner biri durur iki büyük taş

Bir araya birleşince iki büyük taş

En çok kazanç getirir kaba saba taş.

 

Sapana konup atılır tek bir küçük taş

Ya göz çıkarır ya da göz üstünde kaş

Bir araya gelince birçok büyük küçük taş

Bir bina temeline atılır sert taş.

 

Ziynet için yakut zümrüt elmas taş

Kadın parmağında takılı kıymetli taş

Kaba saba görünür değirmende taş

Pek çok kazanç getirir bu kaba taş.

 

Temele atılırsa çürük yumuşak taş

Sonra gösterir zarar ağrıtır baş

Koyma bina temeline çürük bir taş

Tut sözü Yakup Gürses ol sağlam taş.

 

Bir temelde olmazsa sağlam bir taş

Temel çürük ev yıkılır yavaş yavaş

Koy temele sağlam kardeş sen taş

Ağrımaz ezilmez sağlam bir baş.

 

                   

************************

 

Oku dedi Haktan gelen ilk hitap

Bilgilerle dolu okursan kitap

Doğru verir Hakka sorulsa hesap

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

Fayda yok zarar çok içersen şarap

İçmedi, içme dedi o şahım Turap.

Zehirli maddeler eder hayatu harap

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

İyilik yapanlara yazılır sevap

Kirlenmesin asla giydiğin esvap

Okul binasını temizler bevap

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

Mustafa dedi, damat Ali’ye turap

Ali’ye düşman olanın hali harap

Her alış verişte vardır bir hesap

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

Hırsa nefse uyanlar çekerler azap

Zarar veren yalancıya denir kezzap

Her alış verişte vardır bir hesap

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

Sende çok suç işledin Gürses Yakup

Günah mı kazandın yıllarca dolaşıp

Hazır ol gitmeğe şimdiden helallaşup

Yıllık hesabını yap olmadan turap.

 

************************

 

Seslenirim sesim varken dilde

Bülbülün sesi var dikenli gülde

Su sesinde haber var dinlersen sen de

Hesap et kazancın nedir bir yılda.

 

Aç gözün bak neler var bu ilde

Akar gider ömür bulanık selde

Çözme bağlı dursun kemerin belde

Savurma ömrünü ters esen yelde.

 

Aklını çalıştır, fikrini bele

Keskin olsun aklın, çalış da bile

Söyle Hak kelamı tat gelsin dile

Hesap et kazancın kaptırma sele.

 

Çalış akıttır suyunu göle

Çalışan eder tembeli köle

Kazancın akıtma bulanık sele

Yıkan Abdest al bağlan tekbire

 

Düştü ecel gölgesi Yakup Gürses üstüne

Bu ten bu can kavuşmak ister dostuna

Yatacağım bir gün teneşirin üstüne

Yıkan Abdest al bağlan tekbire.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 18:07:50 Tarihinde Güncelleştirilmiştir