Akıl fikir olan başta serveti

Artar yükselir o kimsenin kıymeti

Vatan millete faydalıdır hizmeti

Kalkınır yükselir o devletin milleti.

 

Cehalet tembellik kanser illeti

Bulaşırsa hasta eder milleti

Fakirliktir çok çektirir zahmeti

Tembel fakir kalkındırmaz devleti.

 

Fen bilgisiyle işleyen sanatı

Sanatıyla rahatlar dünya milleti

İşledikçe sanatı zengin eder devleti.

Sanatkardan faydalanır dünya milleti.

 

Başta akıl elde kalem kolda kuvvet

Çalışır düşünür Türk Milleti

Çalışanın kabul olur Hak yanında hizmeti

Tembel fakir kalkındırmaz devleti.

 

Yakup Gürses elindeki sanatı

Sanatıyla buldu bu yaşta rahatı

Çalışanın rahat geçer hayatı

Tembel fakir kalkındırmaz devleti.

 

************************

 

Dünkü gün gitti geldi bugün

Gör hesabın vücut ceset olmadan

Ecel gelir belki ani gidersin

Yıkan arın temizlen ecel gelmeden.

 

Dünkü gün gitti geldi bu gün

Gitme alış verişe hesap etmeden

Çalıştın kazandınsa haram ile mal

Yıkan arın temizlen ecel gelmeden.

 

Dünkü gün gitti geldi bu gün

Dostunla helalleş hemen ölmeden

Ölüler pek çoktur mezaristanda

Yıkan arın temizlen ecel gelmeden.

 

Su gibi akıp gitti ömrün  bu gün

Suçum yok diyebilirsen sen öğün

Can tende iken af dile yalvar

Yıkan arın temizlen ecel gelmeden.

 

Yakup Gürses çağırır Çalap’a bu gün

Belki sesi kesilir söylemez yarın

Sekseni geçmiş yaşı beli bükülmüş

Yıkan arın temizlen ecel gelmeden.

 

************************

 

Dünkü gün gitti oldu bu gün

Saz keman çalınıp oluyor düğün

Ayırmasın Cenabı Hak beni senden

Beni gülmeden seni gülmemeden.

 

Dünkü gün gitti oldu bu gün

Gitti günahın kalmadı yükün

Mesut etsin Cenabı Zülcelal

Seni gülmeden beni gülmemeden.

 

Dünkü gün gitti oldu bu gün

Aç gözün gör cihanı dosta görün

Mahrum etmesin Cenabı Zülcelal

Beni gülmeden seni gülmemeden.

 

Dünkü gün gitti oldu bu gün

İnsanlara hoş kardeşçe görün

Bizi sevgiden ayırmasın ulu Hak

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Yakup Gürses kesiliri sesin bir gün

Boşluğu bırak dolu ol bu gün

Dilerim Hak ayırmasın beni senden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

************************

      

Akşam karanlık olmadan

Gönül gülü solmadan

Hak ayırmasın gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Akşam yatsı olmadan

Yaş sekseni bulmadan

Ayırmasın Hak gülmeden

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Sabah vakti geçmeden

Su içelim çeşmeden

Allah ayırmasın bizi

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Yaş sekseni bulmadan

Gece karanlık olmadan

Hak ayırmasın gülmekten

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Bahar çiçeği solmadan

Kış gelip don olmadan

Hak ayırmasın gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Yaz çiçeği geçmeden

Sonbahar hem gelmeden

Ayırmasın Hak gülmeden

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Sohbet sona ermeden

Araya küslük girmeden

Ayırmasın Hak gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

************************

 

Akşam karanlık olmadan

Gönül gülü solmadan

Hak ayırmasın gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Akşam yatsı olmadan

Yaş sekseni bulmadan

Ayırmasın Hak gülmeden

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Sabah vakti geçmeden

Su içelim çeşmeden

Allah ayırmasın bizi

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Yaş sekseni bulmadan

Gece karanlık olmadan

Hak ayırmasın gülmekten

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Bahar çiçeği solmadan

Kış gelip don olmadan

Hak ayırmasın gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

Yaz çiçeği geçmeden

Sonbahar hem gelmeden

Ayırmasın Hak gülmeden

Beni gülmekten seni gülmemekten.

 

Sohbet sona ermeden

Araya küslük girmeden

Ayırmasın Hak gülmeden

Seni gülmekten beni gülmemekten.

 

 ************************

 

Bu dünya dört kulplu bir kazan

Bir kulpundan tut sen de kazan.

 

Zengin olmaz çorak toprak kazan

Çalış tutumlu ol zenginlik kazan.

 

Edep dersi öğren mükafat kazan

Gelmeden evine o isli kazan.

 

Bir gün olur senin mezarın kazan

O mezara girecek bir sevap kazan.

 

Nefsinle savaş et zaferler kazan

Yıkan temizler seni o kara kazan.

 

Boş durma hayır hasanat kazan

Hakka ulaştırır amelin yazan.

 

Sevap ticareti yap yapma hiç ziyan

Gelmeden evine o kara kazan.

 

Bir gün olur gelir evine senin

Altı ateş yanan o isli kazan.

 

Yakup Gürses sen de bir sevap kazan

Bilirim günah işlersin sevap ta kazan.

 

***********************

 

Bu gün saz çalıp gülüp oynarsın

Ağlar göz yaşı dökersin yarın

 

Bu gün kaşana* sarayın senin

Yıkılıp viran olacak yarın.

 

Bu gün bende sende bu vakar gurur

Mahvolup tükenip gidecek yarın.

 

Bu gün bende sende servet sayeban*

Mahvolup tükenip gidecek yarın.

 

Bu gün kusurunu saklarsın nastan*

Açık seçik meydana çıkacak yarın

 

Bu gün bende sende iblis vesvese

Ulu Allah huzuruna varacak yarın.

 

Bu gün bedenini örten esvabın

Dostların sırtından soyacak yarın.

 

Bu gün kefenini alıp hazırla

Cesedin kefene sarılır yarın.

 

Bu gün içini yıka ve temizle

Dışın teneşirde yıkanır yarın.

 

Bu gün günah yükün sırtından bırak

Yüksüz günahsız gidersin yarın.

 

Yakup Gürses hazır ol vaden yaklaştı

Sevap işle günah işleme dikkat et sakın.

 

*kaşan:Durup işeme

*sayeban:Gölgelik

*nas: Açıklık, açık ve kesin yargı

 

Çok şükür Çalap’a canlıyım bu gün

İnanırım ulu mahkeme olacak o gün

Çekebilirsem şehvet şöhretten elim

Yarın değil belki giderim bu gün.

 

Elim tutup ayak yürürken bu gün

Kulak duymaz gözüm görmüyor bu gün

Akıl başta kanaat kalpte var iken

Sevgi saygı kardeşlik günüdür bu gün.

 

Nefisle mücadele kavgadır bu gün

Savaş kazanınca yapılır düğün

Hakka dua eden beş vakit her gün

Yarın günahsız gider Huzura o gün.

 

Sağlam akıllıya fırsattır bu gün

Akıllıya düşünce, deliye hep düğün

Çok harcayıp yoksullukta bunalan

Israfat haramdır, değildir yalan.

 

Yakup Gürses tövbe et bu gün

Belli değil yarın varacağın gün

Kaçırma fırsatı büyük sözü tut

Sevgi saygı kardeşlik günüdür bu gün.

 

************************

 

Bu Hacıbektaş taşı

Tam yedi yüzdür yaşı

Bu hediyelik taşı

Uğur sayar Bektaşi

 

Bu hediyelik taşı

Dosta vermeye daşı

Zekalandırır  başı

Bu Hacıbektaş’ın taşı.

 

Ver bedelin al taşı

Ağrıtmaz asla başı

Dostadır hoş bakışı

Bu Hacıbektaş’ın taşı.

 

Bu taşı düşün de taşı

Kültürlendirir başı

Akıtmaz gözden yaşı

Bu Hacıbektaş’ın taşı.

 

İlçemiz tüm Bektaşi

Altın ederler taşı

Kazanın helal aşı

Çalışınca Bektaşi

 

Yakup akılsız başı

Bomboş taşıdı taşı

Sekseni geçti yaşı

Daha da taşır taşı.

 

************************

 

Nimetlerle dolu yerin üstü ve altı

Faydalanan insana gelmez bunaltı

İslam’da imanın şartıdır altı

Çalış öğrenene gelmez bunaltı.

 

Ölü insanlarla dolu yerin altı

Çalışıp öğrenende kalmaz karartı

Çalışmayan tembelden gitmez bunaltı

Çalış öğrenene gelmez bunaltı.

 

Seksen sekiz yaşı daha öğrenci

Okuyup öğrenmek ister bilinci

İleri aydınlık karanlıkta gerici

Çalış öğrenene gelmez bunaltı.

 

Sevgi bir mikyastır çeker bilgini

Temiz bilgin bilir kendi kendini

Açar çözer öğrenir bilgi bendini

Çalış öğrenene gelmez bunaltı.

 

Bırakma bağlı kalmasın bilgi bendini

Yakup Gürses sende bil kendi kendini

Maddi maldan üstün gönül zengini

Çalış öğrenene gelmez bunaltı.

 

************************

 

Çalışıp öğrenmenin yoktur durağı

Çalışmaz öğrenmez insan bunağı

Yok değil var yaşantının durağı

Uçar gider can bilmem nere durağı.

 

İnsan sevmez bomboş duranı

Çalışan başarmıştır en ırağa varanı

Bala batar çalışanın parmağı

Çalışmanın öğrenmenin yoktur durağı.

 

Çalışan insan yakın eder ırağı

Bulutsuz yağmurla sular toprağı

Cennet olur çok çalışanın durağı

Çalışmanın öğrenmenin yoktur durağı.

 

Her akarsuyun göldür durağı

Göl suyu yeşil eder kuru toprağı

Yağan yağmur yeşertiyor kurağı

Çalışmanın öğrenmenin yoktur durağı.

 

Bilgisizi bilgin eder kitap yaprağı

Durdurur ateş yapar akan ırmağı

Elde kalem ders yazar öğrenci parmağı

Çalışmanın öğrenmenin yoktur durağı.

 

Akıl fikir dolu insan dimağı

İnsan olan istemez gönül kırmağı

Yakup Gürses ister dosta varmağı

Çalışmanın öğrenmenin yoktur durağı.

 

************************

 

Dilinde Kur'an kalbi iman yüzü ak

Gitsin kibir gurur  ateşle de yak

Doğru yol kılavuza gerektir uymak

İman ameli birleştir kalbe tak.

 

Musa asasından alıp dayanak

Sihirbaz üfürükçü falcıdan korunak

Marifeti kitaplardan çok okuyak

Arı gibi çalışak çiçek üstüne konak.

 

Fazla masraf deliğini tıkıyak

Mala mal ekleyerek fakirlikten kurtulak

Nil nehri gibi çoğalarak Ak Deniz’e akak

Yabancı devletlere muhtaç olmayak.

 

Sigarayı yakma israfatı yak

Batmasın ele dile kesilsin budak

Yalanla deprenmesin hiçbir dudak

Sigarayı söndür israfatı yak.

 

Yakup Gürses olma edepten ırak

Çirkin pis huyları taşıma bırak

Birlikte ayakta hep hazır durak

İri diri olalım çokça çalışarak.

 

************************

 

Çalış tembel gaflet uykusunu bırak

Dışı içi temiz mezara varak

Su aktıkça toprak olmuyor kurak

Su başında dini sohbette durak.

 

Bu dünya demir diken düşün de bak

Batar diken acı çeker kirli ayak

Batmaz diken ayağa olunca yasak

Git Hak yolunda karanlığa ışık yak.

 

Dini edep ahlaktan olma sen ırak

Tembelliği gafleti haramı bırak

Haktan hak istemeye yüce Hakka varak

İri diri birlikte olalım çalışarak.

 

Yakup Gürses seslen gür sesin duyak

Alın teri kazancı bal gibi yutak

Kilitle haramı çivi çak kadak

Meyve dallarında kes bırakma kuru budak.

 

Seher vakti ezan sesini duyak

Camiye varıp imama uyak

Okunan ayeti kalbimize koyak

Kirli esvapları sırtımızdan soyak.

 

************************

 

Hep gideriz ölüme doğru koşarak

Derelerde sel gibi akıp coşarak

Sevap işe başladık bırakmayıp başarak

Dosta kavuşalım karlı dağlar aşarak.

 

Şeytanı şer işlemekten kaçırak

Sevgiyi içimizde kaynatıp taşırak

Şeytanı vesveseyi baştan aşırak

Dostlarla kavil edip iştirak.

 

Biri seversen birlikten olma ırak

İkilik sözünü ağzından bırak

Çalışıp koşarak hedefe varak

Dostun bahçesinde birlikte durak.

 

Ahlak terbiyeden olmayak ırak

Toprak altına günahsız varak

O ulu yüce Allah’a yalvarak

Nasip ede cenneti bize ulu Hak.

 

Doğru yolda giderek cennete varak

Çıkmayalım dışarı cennette durak

Cennet bahçesinde dostla oturak

Yakup Gürses’le kavil kurarak.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 18:07:50 Tarihinde Güncelleştirilmiştir