Sarmasın seni uyuşukluk gafleti

Gaflette olanlar çeker zahmeti

Tembel olana Hakkın olmaz rahmeti

Akıl fikirle giderirsin gafleti.

 

Kafa içinde ulu Hakkın hikmeti

Akıl fikir kafada alırsan ibreti

Baştadır verilen Hakkın nimeti

Akıl fikirle giderirsin gafleti.

 

Akıl fikir yüceltir milleti

Akıl fikir noksanlığı gafleti

Çalışan millet kalkındırır devleti

Akıl fikir düşünce getirir gafleti.

 

Her kim aleyhinde eden bir kıybeti

Tembelliktir ona getiren bu illeti

Yokluktur insana getiren bu zilleti

Akıl fikir düşünceyle giderirsin gafleti.

 

Başta olursa bir kimsenin akıl varlığı

Çalışır bol olur rızkı, gider darlığı

Altın olur kadın boğazında gerdanlığı

Akıl fikir düşünce giderir gafleti.

 

Yakup Gürses sen de uyan gider gafleti

Çalış tutumlu ol çekme yokluk zahmeti

Uyanan bir millet kalkındırır devleti

Akıl fikir düşünce giderir gafleti.

 

************************

 

Kışın soğuk çok tipi

Yak ateşle kibriti

Öldür baştaki biti

Emer kanı bu kidi.

 

Aydınlıktır doğu batı

Pek yürüktür Türk’ün atı

Yumuşak olmaz olan katı

Yarıştadır binek atı.

 

Sırtı dikenli kirpi

Kış gelir olur tipi

Bele sıkı bağla ipi

Çözülür kopar belki.

 

Kitap Yakup elindeki

Hak sözüdür dilindeki

Dışı güzeldir sanki

İçi nasıl bilinmez ki.

 

************************

 

Aklı fikri olan başta serveti

Karıncayı görüp alan ibreti

Arı gibi bal yap göster gayreti

İç, içir dosta baldan şerbeti.

 

Ey genç kaçırma elindeki fırsatı

Fırsat kaçıranlar çok çeker zahmeti

Almak istersen sen Haktan zahmeti

An Allah adını iste zahmeti.

 

Olan kalbinde vicdan merhameti

Derler merhametiyle Allah verir cenneti

Ne büyüktür ulu Hakkın hikmeti

Yarap bol ver nimet çektirme zahmeti.

 

Kimin ki içine var şefkati

Allah’ın ona vardır rahmeti

Fakir zenginle eder sohbeti

Çalışana verir Allah cenneti

 

Yakup Gürses gençken çekti zahmeti

Giden gençliğin yoktur kıymeti

Yaşantısı ihtiyarlıkta cenneti

Mesut bahtiyar Resul ümmeti.

 

************************

      

Suç ağırdır içim yanar

Söylemesem içim kanar

Söylenir söylenilmez

Ben gibisi az bulunur.

 

Açsam ağzım koku çıkar

Açmasam ağzım pis kokar

Hem açılır hem açılmaz

Ben gibisi az bulunur.

 

Suçu gördüm gayet acı

Söylemesem verir sancı

Söylenir söylenilmez

Bu simgeyi bilir hancı.

 

Gördüm suçu oldu iki

Sorsalar da söylemem ki

Böyle suçu taşır kim ki

Sorsalar da söylenmez ki.

 

Yakup Gürses der söylenir

Söylemezse suç körlenir

Söylenilir söylenilmez

Ben gibisi hiç bulunmaz.

 

************************

 

Söylersem koku çıkar

Söylemesem evi yıkar

Söylenilir söylenilmez

Ben gibisi az bulunur.

 

Söylersem çok pis kokar

Söylemesem içi yakar

Söylenilir söylenilmez

Ben gibisi az bulunur.

 

Söylersem az bulunur

Söylemesem eve tıkılır

Söylenilir söylenilmez

Ben gibisi az bulunur.

 

Söylersem duvar yıkılır

Söylemesem haram eve tıkılır

Söylenilir söylenilmez

Ben gibisi az bulunur.

 

Yakup Gürses rumuz söyler

Düşünenler tefsir eyler

Saklanılır saklanılmaz

Böylesiler az bulunur.

 

************************

 

Ahlakıyla yükselir insan kıymeti

Nasip eder ahlakı ulu Hakkın hikmeti

Çalışır kazanır Türkiye Cumhuriyeti

İslami kardeştir Resul ümmeti

 

Çalışkan olursa bir devletin milleti

Kalkındırır yükselir o milletin devleti

Birden başlar çalışmak vatan hizmeti

İslami bir kardeştir Resul ümmeti.

 

Kalkındıran milleti elindeki sanatı

Çalışmakla var olur bu hakkın hikmeti

Varlığa kavuşturan çalışanın kuvveti

İslami bir kardeştir Resul ümmeti.

 

Çalış Yakup Gürses isen Resul ümmeti

Durma çalış sanatınla gider gafleti

Çalış yaz oku öğren Türk milleti

Çalışanlar kazandırır güzel cenneti.

 

Akşam oldu güneş battı

Uyanık uykuya yattı

Ecel geldi hemen çattı

Hesap defterin kapattı.

 

Kazancına haram kattı

Helal haram yedi tattı

Ucuz ucuz malın sattı

Hesap defterin kapattı.

 

Etti günah dost ağlattı

Açık dost yolun kapattı

Gönül kalbini çatlattı

Hesap defterin kapattı.

 

Keskin sirke küp çatlattı

Zarara zarar katlattı

Yakup Gürses dost ağlattı

Hesap defterin kapattı.

 

Mevcudatı Hak yarattı

Uzun ömür çok kısalttı

Esnaf malın ucuz sattı

 Hesap defterin kapattı.

 

************************

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir  ileri

Bu komut taassubu sıyırıp attı

Bu komut çok bilgiler yarattı

Bu komutla cehalet yerlere battı.

 

Ordular  hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut yurdu demir ağlarla ördü

Bu komut yurda fabrikalar  kurdu

Bu komutla cennet oldu Türk yurdu.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komutla pek çok okullar açıldı

Bu komutla yurda güneş nuru saçıldı

Bu komutla gaflet cehaletten kaçıldı.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut particiliği peyda eyledi

Bu komutla millete düşüncesin söyledi

Bu komutla cehalet acı acı inledi.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komutla uyandı Türk Milleti

Bu komutla kuvvetlendi Türk Devleti

Bu komutla yüceldi Türk cumhuriyeti.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komutla okur yazar değişti

Bu komutla Türk Milleti gelişti

Bu komutla arşın endaze değişti.

 

Ey ulu Ata uyu rahat yatağında

Gülistan oldu yurdun bülbül öter bağında

Kalmadı yırtıcı kurt ceylan gezer dağında

Kalmadı korku şenlik var her Türk ocağında.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Verdi hücum emrini baş kumandan

Esir aldı kumandanın Yunan’dan

Ezildi gitti düşman ana vatandan.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut Yunan’ı yurttan attı

Bu komut inkılâplar yarattı

Bu komutla zulüm yerlere battı.

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Verdi hücum emrini karşıdaki düşmana

Kırılsın kolları diye el uzatan vatana

Emanet edilmez vatan çalışmayıp yatana.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

İlerledi ordular kalmadı geri

Yurtta düşmandan kalmadı biri

Bu komutla düşmandan kalmadı diri.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut getirdi bu günkü cumhuriyeti

Bu komut giderdi kara günleri

Bu komutla doğdu sabah güneşi.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut getirdi güzel cumhuriyeti

Bu komut verdi millete hürriyeti

Bu komut giderdi esareti.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut halifeliği mülga eyledi

Bu komut saltanatı cüda eyledi

Nice canlar canını yurda feda eyledi.

 

Ordular hedefiniz Akdeniz’dir ileri

Bu komut düşmanı çizmeyle ezdi

Bu komutla Yunan düşmanıyla barış yapıldı

Bu komutla cihan alem barış eyledi.

 

Ata’nın sesine Yakup Gürses sesini kattı

Saygı sevgi Atatürk’e heykelin yaptı

Ata’nın aydın izinde adımlar attı

Anarşi zulümler  yerlere battı.

 

************************

 

Sevgiyi çok taşıran Bektaşi

Hoşnut mu sanırsın Hacıbektaş’ı

Bak gör ziyaret et şahit Bektaşi

Git yolunda hoşnut et Hacıbektaş’ı.

 

Birlikte olan olur Bektaşi

Sevgide taşırmaz Hacıbektaş’ı

Çalışır kazanır helal aşı

Ol Bektaşi altın eyle ham taşı.

 

Yapışık yakada bir Teslim Taşı

Yalan söylemezsen sensin Bektaşi

Bektaş’a kavuşan olur Bektaşi

Ol Bektaşi altın eyle ham taşı.

 

Yakup Gürses sende olsan Bektaşi

Ziyaret edersen sen şahit Bektaşi

Taş işinde çalış taşırma aşı

Ol Bektaşi altın eyle ham taşı.

 

************************

 

Kızıl kan olursa baş

Denir ona kızıl baş

Üren olur kara baş

Kör şeytana at bir taş.

 

Din uğruna konan baş

İslam olan hep kardeş

Edep ahlaka yanaş

Gel olalım hep kardeş.

 

Al eline sert bir taş

At düşmana et savaş

Cahillerden uzaklaş

Gel olalım hep kardeş.

 

Çok ağlayan gözü yaş

Acımayan yürek taş

Bir yastıkta iki baş

Gel olalım hep kardeş.

 

İlçemiz de Hacıbektaş

Yakup Gürses yontar taş

Taştan yedi ekmek aş

Hep olalım biz kardeş.

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 18:07:50 Tarihinde Güncelleştirilmiştir