İçi zehir dışı şeker olan laf

Bal sanma sözleri yalan hep hilaf

Düşman buğdayından tatlıdır yulaf

Uyma uyuma yaz sen oku Mushaf*.

 

Sesleri tekrar eder fonograf*

Doğru yoldan çıkmadır inhiraf

Gelişir meydana gelir inkişaf

Hiçbir tarafa karışmaz bitaraf.

 

Çalışıp tasarrufla olunur aktif

Çalışmaz tembel ağır değil hafif

Çalışan güzelleşir, arif ve zarif

Çalışır israf eder akılca zayıf.

 

Güneş tutulmasıdır küsuf

Ay tutulmasına derler husuf

Güzellikte meşhur olmuş Yusuf

Babam adı Arif olabilsem arif.

 

Asker olmak şerefli bir muvazzaf

İcap eder çağrılırsa olur muzaaf

Askerliğe katılıp bağlı muzaf.

 

*Mushaf: Kur’an

*Fonograf:Sesyazar, gramofon.

 

************************

 

Cırcıvık çamur her taraf

Hayvan yemidir yulaf

Gevezede kuru laf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Aydınlıktır her taraf

Bilginlerde baldır laf

Hububattandır yulaf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Karanlıktır her taraf

Gevezede boldur laf

Tarlaya ekmiş yulaf

Sözünde yoktur hilaf.

 

Güzel koku her taraf

Kitaplarla dolu raf

Okuyalım biz Mushaf

Dönüp kıbleden taraf.

 

Yakup gürse ne de saf

İçki içmez ne tuhaf

Bilginlerle eder laf

Sözünde yoktur hilaf.

 

************************

 

Canlı hareketli çalışan aktif

Okur yazar  aydın eder maarif

Zeki bilgin uyanıktır arif

Ariflere layık değildir tarif.

 

Bir adın baş harfi imzadır paraf

Su akarsa yeşil olur her taraf

Kitaplarla dolu yukarıda raf

Kabul eden suçun etmez itiraf.

 

Buhar cereyanla gider lokomotif

Malzeme alır satar kooperatif

Ortaklaşa iş yapar kolektif

Bükülür küçülür eşya portatif.

 

Arif olanlar güzeldir zarif

Güzeli gözünden ederler tarif

Çirkini güzel eder maarif

Bilmeyene bilen etmeli tarif.

 

Yakup Gürses baban adı da Arif

Ben bir arifim bana etme demiş tarif

Birikir bilgiler olursa tasarruf

Bilgisizi bilgili eder maarif.

 

************************

 

Bölüm bölüm ayrılmış sınıf

Ne pek ince ne güzel zarif

Öğrenmeyen öğrenci zayıf

Kapamış kitabı yapmış kılıf.

 

Bir şey bilmez tembel bomboş kof

Asılsız söz söyler o blöf

Yenmez ekmeği olmuş hep küf

Uygun davranış adet bu örf.

 

Demir yolda gider lokomotif

Ortak çalışandır kolektif

Alış veriş yapar kooperatif

Canlıca çalışır bu aktif.

 

Çok konuştuk çokça oldu laf

Postaneden çektim dosta telgraf

Dolaşıp ev etrafın ederler tavaf

Tövbe ederse günaha olur mu ki af.

 

Yakup Gürses eder boş yere de laf

Bazen doğru sözü bazen de hilaf

Lafı altın gümüş satıcı sarraf

İkilikten kaçar kendi tek taraf.

 

************************

 

Namus haysiyet insanda şeref

Pek güzel olmaktır eşref

Toplar edep hayayı etmeyen telef

Namus haysiyet insanda şeref.

 

Kötülükten iyiliği ayırır vasıf

Hiçbir davranış göstermez pasif

Sık yoğun bir dumandır kesif

Arifler güzel iş eder tarif.

 

Aşağı alçak olmayan tezyif

Eder dostu güzel ahlaka teşrif

Ne güzel huydur ne kadar zarif

Boldur hayratı değildir zayıf.

 

El bel dile beyanatta direktif

Çalış kazan der beyanda teklif

İnsanlığa hizmet eder müellif

Olayların iç yüzüdür dedektif.

 

Ahlaksız kişilerdir çirkef

Oynar zıplar çalındıkça tef

Mermer taşta heykelde rölyef

Çalışıp kazanmak ne güzel şeref.

 

Yakup Gürses kimse gıyabında etme laf

Gıyapta laf eden bil ki iblisten taraf

Gevezelerde olur yalan kuru laf

Geveze olmayan melekten taraf.

 

***********************

 

Çalgı ahenk her taraf

Sakin sükut bu taraf

Gülüp oynar o taraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Şen şaduman her taraf

Sessiz sedasız bu taraf

Çalgı çalgıcı etraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Söyler sözde yoktur hilaf

İnsandaki iyi taraf

Yalancıyla dolmuş etraf

Sözlerimde yoktur hilaf.

 

Çimen çiçek her taraf

Koku  saçıyor etraf

Konuşalım hoşça laf

Söylenmez bizde hilaf.

 

Çayır çimen her taraf

Faydasızdır kuru laf

Duvar çevrili etraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Yakup Gürses ne tuhaf

İyi güzeldir evsaf

Ne parlak ne şeffaf

Sözünde yoktur hilaf.

 

****************** * * *   

 

Eğitimci bilgin pedagog

Rahat otur koltuk şezlong

Durumu kısaca çözmek brifing

Ortaklıktan vazgeçmek farig.

 

Açık meydanlıkta konuşmak miting

Yer bilimi uzmanı jeolog

Rayda dalgaları az çok fading

Belli bir düzene koymak katalog.

 

Bitkiden ve hayvandan gelen yağ

Canı içine hayatta olandır sağ

Ayakkabını bağlar sağlam bağ

Ölü için yas matemdir yuğ.

 

Saadet veren kitap Kutad-gu Bilig

Çocukluktan ihtiyarlık arsı çağ

Çağrıyı bildirmektir tebliğ

Bilmek duymaktır tebellüğ.

 

An Allah adını etme zulme ah

Tövbe et günahına eyle ahu vah

Belki günahın af eyler Allah

Sana sığınırım ya ulu ilah

 

Günah af edici ancak ulu Allah

Eyle nefsini Yakup Gürses ıslah

Ağırdır sendeki bu çokça günah

Sana sığınırım ya ulu ilah

 

***************** * * * *

 

Mehmetçiğin elinde düşer mi silah

Koluna kuvvet vermiştir ilah.

Yurt içinde yurttaş fesferah

Asi olanlar olunur ıslah.

 

Kalp kırmaz sözleri söylemek mubah

Kaba saba konuşanlar da küstah

Tatlı sözlerle olur gönüller gümrah*

Hoş sözlerle insanı güldürür meddah.

 

Allah diye ağızdan gelen har söz siftah

Düşmana karşı kullanılır silah

Düşmandan kaçmak ayıp hem de günah

Düşmana kurşunu atmalı ilk siftah.

 

Ahlakı güzel kadınla olursa nikah

Bereket gelir için olur fesferah

Gönüller şen olur hem de çok gümrah

Olursun sanki sen bir padişah.

 

Yakup Gürses heykelciklere müşabih

Ahlakı güzele benzeyen bezer müşabih

Huyu ahlakı güzel ne hoş ne müsterih

Terbiyeli insanlar çok olmalı nezih.

 

 *gümrah:Bol, sık, çok, gür

 

************************

 

Kalem elde yazı yazsak

Kazma ile yeri kazsak

Örümcek yuvasın bozsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Arı gibi bal yapsak

Karıncadan ders alsak

Doğru yollara sapsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Gece gündüz çalışsak

Küs durmayıp barışsak

Zenginlere karışsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Uyur iken uyansak

Ulu Hakka dayansak

Al renklere boyansak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Meyve verir dal olsak

Kovan içinde bal olsak

Dil üstünde bal olsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

************************

 

Tembelliği bıraksak

Çalışmaya alışsak

Boş durmayıp çalışsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Ele kalemi alsak

Dersi deftere yazsak

Açıp defter okusak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Çeşmelere su olsak

Tembelleri yıkasak

Bulanıksak durulsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Kitap alıp okusak

Boş beynimizi doldursak

Kalpten gamı kaldırsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Arasak maden bulsak

İşletsek zengin olsak

Vatanı cennet kılsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

***************** * * * *

 

Terbiyesiz saygısız bir küstah

Başlar yemeye yemeği siftah

Uyanış her kimi ede intibah

Sağlık sıhhatli olan padişah.

 

Uykuyu terk edip uyanan sabah

Uyanınca aydın eder onu intibah

Yoktur haram işinde her zaman mubah

 

Kulakta tatlı söz midede iştah

İşiden Allah sesini ilk siftah

Rakı değil bal şerbeti dolu kadeh

Şer kişileri Allah eyleye ıslah.

 

Bir kişi ki olmazsa küstah

Allah sesi çıkar ağzından siftah

Uyarır aydın eder onu intibah

Sağ salim sıhhatli olan padişah.

 

Yakup Gürses ahlakın besbelli sarih

Yaşını seksen sekiz gösterir tarih

Sende bu şans sende bu talih

İhtiyarlığın sana açıkça sarih.

************************

 

Yüzer havuz denizde batmaz sabih

İyi doğru temiz ne güzel salih

Yüzemer denizde olanlar fasih

İyi kötü insanın kaderi talih.

 

Tren yol boyu güzel güzergah

Gezdikçe için oluyor ferah

Bektaşi Mevleviler yapar semah

Olur mu acep semah da günah.

 

Yalan söyleme hırsızlık yapma tembih

İçki içip de sarhoş olma der tembih

Kumar oynama bataklığı batma tembih

Zina yapma bina yıkma der tembih.

 

Oku öğren bilgili ol diye tembih

Çalış tutumlu ol diye tembih

Uyan gaflet uykusundan diye tembih

Öğren sanat işle diye tembih.

 

Yakup Gürses sana çalış diye kim etti tembih

Bu tekli sana ne güzel tembih

İyilikten kötülüğü eylersen fesih

Ayrılınca kötülükten olun müsterih.

****************** * * * *

 

İnanırız var tek bir Allah

Resul Muhammed Mustafa habibullah

Ümmetiyiz biz elhamdülullah

Umarız yardım eder bize inşallah.

 

Yoktur saygısızlık değiliz küstah

Başımız üstünde pek değerlidir o ilah

Affet günahımız ya ulu Allah

Ver kola kuvvet düşmana kullandır silah.

 

Hayırlı işler işleyen olur gümrah

Her yerde işini rast getirir fettah

Çirkin ahlaksızdan olunur ikrah

Hak sevgisine ver bize iştah.

 

Zarar ziyan vermez işlerdir mubah

Hırsız yankesici işliyor günah

İş başında bulunan erkence sabah

Yalvarır Allah’a dökülür olursa günah.

 

Yakup Gürses’teki bu kader bu talih

Sıkıntısız içinde yaşıyor farih

Bilgin arkadaşlarla daim müşabih

Çok şükür Allah’a çokda müsterih.

 

 

İnanırız var tek bir Allah

Resul Muhammed Mustafa habibullah

Ümmetiyiz biz elhamdülullah

Umarız yardım eder bize inşallah.

 

Yoktur saygısızlık değiliz küstah

Başımız üstünde pek değerlidir o ilah

Affet günahımız ya ulu Allah

Ver kola kuvvet düşmana kullandır silah.

 

Hayırlı işler işleyen olur gümrah

Her yerde işini rast getirir fettah

Çirkin ahlaksızdan olunur ikrah

Hak sevgisine ver bize iştah.

 

Zarar ziyan vermez işlerdir mubah

Hırsız yankesici işliyor günah

İş başında bulunan erkence sabah

Yalvarır Allah’a dökülür olursa günah.

 

Yakup Gürses’teki bu kader bu talih

Sıkıntısız içinde yaşıyor farih

Bilgin arkadaşlarla daim müşabih

Çok şükür Allah’a çokda müsterih.

 

************************

 

Yüzer havuz denizde batmaz sabih

İyi doğru temiz ne güzel salih

Yüzemer denizde olanlar fasih

İyi kötü insanın kaderi talih.

 

Tren yol boyu güzel güzergah

Gezdikçe için oluyor ferah

Bektaşi Mevleviler yapar semah

Olur mu acep semah da günah.

 

Yalan söyleme hırsızlık yapma tembih

İçki içip de sarhoş olma der tembih

Kumar oynama bataklığı batma tembih

Zina yapma bina yıkma der tembih.

 

Oku öğren bilgili ol diye tembih

Çalış tutumlu ol diye tembih

Uyan gaflet uykusundan diye tembih

Öğren sanat işle diye tembih.

 

Yakup Gürses sana çalış diye kim etti tembih

Bu tekli sana ne güzel tembih

İyilikten kötülüğü eylersen fesih

Ayrılınca kötülükten olun müsterih.

 

İçi zehir dışı şeker olan laf

Bal sanma sözleri yalan hep hilaf

Düşman buğdayından tatlıdır yulaf

Uyma uyuma yaz sen oku Mushaf*.

 

Sesleri tekrar eder fonograf*

Doğru yoldan çıkmadır inhiraf

Gelişir meydana gelir inkişaf

Hiçbir tarafa karışmaz bitaraf.

 

Çalışıp tasarrufla olunur aktif

Çalışmaz tembel ağır değil hafif

Çalışan güzelleşir, arif ve zarif

Çalışır israf eder akılca zayıf.

 

Güneş tutulmasıdır küsuf

Ay tutulmasına derler husuf

Güzellikte meşhur olmuş Yusuf

Babam adı Arif olabilsem arif.

 

Asker olmak şerefli bir muvazzaf

İcap eder çağrılırsa olur muzaaf

Askerliğe katılıp bağlı muzaf.

 

*Mushaf: Kur’an

*Fonograf:Sesyazar, gramofon.

 

************************

 

Cırcıvık çamur her taraf

Hayvan yemidir yulaf

Gevezede kuru laf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Aydınlıktır her taraf

Bilginlerde baldır laf

Hububattandır yulaf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Karanlıktır her taraf

Gevezede boldur laf

Tarlaya ekmiş yulaf

Sözünde yoktur hilaf.

 

Güzel koku her taraf

Kitaplarla dolu raf

Okuyalım biz Mushaf

Dönüp kıbleden taraf.

 

Yakup gürse ne de saf

İçki içmez ne tuhaf

Bilginlerle eder laf

Sözünde yoktur hilaf.

 

************************

 

Canlı hareketli çalışan aktif

Okur yazar  aydın eder maarif

Zeki bilgin uyanıktır arif

Ariflere layık değildir tarif.

 

Bir adın baş harfi imzadır paraf

Su akarsa yeşil olur her taraf

Kitaplarla dolu yukarıda raf

Kabul eden suçun etmez itiraf.

 

Buhar cereyanla gider lokomotif

Malzeme alır satar kooperatif

Ortaklaşa iş yapar kolektif

Bükülür küçülür eşya portatif.

 

Arif olanlar güzeldir zarif

Güzeli gözünden ederler tarif

Çirkini güzel eder maarif

Bilmeyene bilen etmeli tarif.

 

Yakup Gürses baban adı da Arif

Ben bir arifim bana etme demiş tarif

Birikir bilgiler olursa tasarruf

Bilgisizi bilgili eder maarif.

 

************************

 

Bölüm bölüm ayrılmış sınıf

Ne pek ince ne güzel zarif

Öğrenmeyen öğrenci zayıf

Kapamış kitabı yapmış kılıf.

 

Bir şey bilmez tembel bomboş kof

Asılsız söz söyler o blöf

Yenmez ekmeği olmuş hep küf

Uygun davranış adet bu örf.

 

Demir yolda gider lokomotif

Ortak çalışandır kolektif

Alış veriş yapar kooperatif

Canlıca çalışır bu aktif.

 

Çok konuştuk çokça oldu laf

Postaneden çektim dosta telgraf

Dolaşıp ev etrafın ederler tavaf

Tövbe ederse günaha olur mu ki af.

 

Yakup Gürses eder boş yere de laf

Bazen doğru sözü bazen de hilaf

Lafı altın gümüş satıcı sarraf

İkilikten kaçar kendi tek taraf.

 

************************

 

Namus haysiyet insanda şeref

Pek güzel olmaktır eşref

Toplar edep hayayı etmeyen telef

Namus haysiyet insanda şeref.

 

Kötülükten iyiliği ayırır vasıf

Hiçbir davranış göstermez pasif

Sık yoğun bir dumandır kesif

Arifler güzel iş eder tarif.

 

Aşağı alçak olmayan tezyif

Eder dostu güzel ahlaka teşrif

Ne güzel huydur ne kadar zarif

Boldur hayratı değildir zayıf.

 

El bel dile beyanatta direktif

Çalış kazan der beyanda teklif

İnsanlığa hizmet eder müellif

Olayların iç yüzüdür dedektif.

 

Ahlaksız kişilerdir çirkef

Oynar zıplar çalındıkça tef

Mermer taşta heykelde rölyef

Çalışıp kazanmak ne güzel şeref.

 

Yakup Gürses kimse gıyabında etme laf

Gıyapta laf eden bil ki iblisten taraf

Gevezelerde olur yalan kuru laf

Geveze olmayan melekten taraf.

 

***********************

 

Çalgı ahenk her taraf

Sakin sükut bu taraf

Gülüp oynar o taraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Şen şaduman her taraf

Sessiz sedasız bu taraf

Çalgı çalgıcı etraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Söyler sözde yoktur hilaf

İnsandaki iyi taraf

Yalancıyla dolmuş etraf

Sözlerimde yoktur hilaf.

 

Çimen çiçek her taraf

Koku  saçıyor etraf

Konuşalım hoşça laf

Söylenmez bizde hilaf.

 

Çayır çimen her taraf

Faydasızdır kuru laf

Duvar çevrili etraf

Sözümde yoktur hilaf.

 

Yakup Gürses ne tuhaf

İyi güzeldir evsaf

Ne parlak ne şeffaf

Sözünde yoktur hilaf.

 

****************** * * *   

 

Eğitimci bilgin pedagog

Rahat otur koltuk şezlong

Durumu kısaca çözmek brifing

Ortaklıktan vazgeçmek farig.

 

Açık meydanlıkta konuşmak miting

Yer bilimi uzmanı jeolog

Rayda dalgaları az çok fading

Belli bir düzene koymak katalog.

 

Bitkiden ve hayvandan gelen yağ

Canı içine hayatta olandır sağ

Ayakkabını bağlar sağlam bağ

Ölü için yas matemdir yuğ.

 

Saadet veren kitap Kutad-gu Bilig

Çocukluktan ihtiyarlık arsı çağ

Çağrıyı bildirmektir tebliğ

Bilmek duymaktır tebellüğ.

 

An Allah adını etme zulme ah

Tövbe et günahına eyle ahu vah

Belki günahın af eyler Allah

Sana sığınırım ya ulu ilah

 

Günah af edici ancak ulu Allah

Eyle nefsini Yakup Gürses ıslah

Ağırdır sendeki bu çokça günah

Sana sığınırım ya ulu ilah

 

***************** * * * *

 

Mehmetçiğin elinde düşer mi silah

Koluna kuvvet vermiştir ilah.

Yurt içinde yurttaş fesferah

Asi olanlar olunur ıslah.

 

Kalp kırmaz sözleri söylemek mubah

Kaba saba konuşanlar da küstah

Tatlı sözlerle olur gönüller gümrah*

Hoş sözlerle insanı güldürür meddah.

 

Allah diye ağızdan gelen har söz siftah

Düşmana karşı kullanılır silah

Düşmandan kaçmak ayıp hem de günah

Düşmana kurşunu atmalı ilk siftah.

 

Ahlakı güzel kadınla olursa nikah

Bereket gelir için olur fesferah

Gönüller şen olur hem de çok gümrah

Olursun sanki sen bir padişah.

 

Yakup Gürses heykelciklere müşabih

Ahlakı güzele benzeyen bezer müşabih

Huyu ahlakı güzel ne hoş ne müsterih

Terbiyeli insanlar çok olmalı nezih.

 

 *gümrah:Bol, sık, çok, gür

 

************************

 

Kalem elde yazı yazsak

Kazma ile yeri kazsak

Örümcek yuvasın bozsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Arı gibi bal yapsak

Karıncadan ders alsak

Doğru yollara sapsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Gece gündüz çalışsak

Küs durmayıp barışsak

Zenginlere karışsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Uyur iken uyansak

Ulu Hakka dayansak

Al renklere boyansak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Meyve verir dal olsak

Kovan içinde bal olsak

Dil üstünde bal olsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

************************

 

Tembelliği bıraksak

Çalışmaya alışsak

Boş durmayıp çalışsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Ele kalemi alsak

Dersi deftere yazsak

Açıp defter okusak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Çeşmelere su olsak

Tembelleri yıkasak

Bulanıksak durulsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Kitap alıp okusak

Boş beynimizi doldursak

Kalpten gamı kaldırsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

Arasak maden bulsak

İşletsek zengin olsak

Vatanı cennet kılsak

Yakup Gürses olmaz mı?

 

***************** * * * *

 

Terbiyesiz saygısız bir küstah

Başlar yemeye yemeği siftah

Uyanış her kimi ede intibah

Sağlık sıhhatli olan padişah.

 

Uykuyu terk edip uyanan sabah

Uyanınca aydın eder onu intibah

Yoktur haram işinde her zaman mubah

 

Kulakta tatlı söz midede iştah

İşiden Allah sesini ilk siftah

Rakı değil bal şerbeti dolu kadeh

Şer kişileri Allah eyleye ıslah.

 

Bir kişi ki olmazsa küstah

Allah sesi çıkar ağzından siftah

Uyarır aydın eder onu intibah

Sağ salim sıhhatli olan padişah.

 

Yakup Gürses ahlakın besbelli sarih

Yaşını seksen sekiz gösterir tarih

Sende bu şans sende bu talih

İhtiyarlığın sana açıkça sarih.

 

 

Bu sayfadaki şiir izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 27.01.2006 17:49:56 Tarihinde Güncelleştirilmiştir