Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

 

 

OKULLARDA KOPYA

 Sevgili Öğrenciler:

    Sizleri zaman zaman kopya çekmeye iten,bu kopyaya yalancı bir kurtarıcı gibi sarılmaya zorlayan bazı nedenleri,çok sınırlı sayıda da olsa aşağıya sıraladık. Seyrekte olsa gerek sınavlar gerekse değişik konulu ödevlerin yapılışı sırasında başvurulan kopya girişimi bir öğrenci gözüyle araştırıldığında daha gerçekçi sonuçlar elde edilir düşüncesiyle bu anket hazırlandı.

    Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Kişisel kanı ve deneylerinizi de hesaba katarak en önemli gördüğünüz beş ifadeyi numaralar önündeki ( ) içine x işareti koyarak belirleyiniz. Amacımız asla ‘kimin yada kimlerin kopya çektiğini öğrenmek’ değildir. Kopya girişiminin gerçek nedenlerini aramak,ortaya çıkarmak,bu yola başvurmaya gerek duyulmayacak bir ortam hazırlamaktır. 

                                                                             Teşekkür ederiz.

 

UYGULAMA TARİHİ .........................SINIFI ......................

 (  ) 1.Geçerli not alabilmek için.

(  ) 2.Çok iyi not alabilmek için.

(  ) 3.Sınıfta kalma korkusu ile.

(  ) 4.Habersiz ( aniden) sınava zorlanmış olmaktan.

(  ) 5.Yeterli çalışman sınava girme nedeni ile.

(  ) 6.Soruların çok zor olmasından.

(  ) 7.Evdekilerin azarlamalarından kurtulabilmek için.

(  ) 8.Zayıfı olmayanların iyi öğrenci sayılmasından.

(  ) 9.Çalışmakla geçer not almamak gibi bir duygudan.

(  ) 10.Öğretmenlerin (bazılarının ) dikkatsiz oluşundan.

(  ) 11.Kopya çekmenin verdiği zevkten.

(  ) 12.Sınavların çoktan seçmeli test biçiminde yapılmayışından.

(  ) 13.Öğretmenlerle olan geçimsizlik,güvensizlik yüzünden.

(  ) 14.Zamanımın çoğunu diğer derslere ayırmış olmaktan.

(  ) 15.Derslerin anlaşılır bir teknikle işlenmemesinden.

(  ) 16.İftar listesine geçip beğenilme isteğinden.

(  ) 17.Otoriteye baskıya isyan etmenin bir yolu sayıldığından

(  ) 18.Nasıl olsa yakalanmıyorum düşüncesiyle.

(  ) 19.Kısa yoldan başarıya ulaşmak istediğimden.

(  ) 20.Bu bende alışkanlık halini aldığından.

(  ) 21.Başka çıkar yol kalmadığından.

(  ) 22.Öğrenciler arasında bu yolla takdir edildiğinden.

 Başka bir görüş yada öneriniz varsa lütfen yazınız ...........................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

                                                         Hazırlayan:ANTALYA RAM

              

  Bu sayfa 06.11.2007 20:33:07 Tarihinde Güncelleştirilmiştir