Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

(ANKET)

OKUL DİSİPLİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

         

( ) 1.Okul kuralları açıklanmadığından kurallara uygun davranıp davranmadığımı bilmiyorum.

( ) 2.Kurallara uyma zorunluluğu standart değil. Öğretmenden öğretmene değişiyor.

( ) 3.Kurallara niçin uymak zorunda olduğumu tam olarak anlamış değilim.

( ) 4.Bazı öğretmenleri kızdırmak için kurallara aykırı davranıyorum.

( ) 5.Sınıf içinde kendimi göstermek istiyorum. Sırf bunun için yaptığım davranışlar kurallara ters düşüyor.

( ) 6.Öğretmen-öğrenci ilişkilerini kurallara uymak-uymamak olarak görüyorum.

( ) 7.Bazen niçin cezalandırıldığımı anlamıyorum.

( ) 8.Hiçbir hata esnek karşılanmıyor. Mükemmel davranmamız bekleniyor.

( ) 9.Derslerde sıkılıyorum arkadaşlarla konuşmak daha ilginç geliyor.

( )10.Okul kurallarına uymak zorunda değilim gibi geliyor.

( )11.Hatalı davranışımı düzeltmek için zaman tanınmıyor.

( )12.En ufak hatamızda disiplin kuruluna gönderiliyoruz.

( )13.Derslerinde başarılı öğrencilerin hataları gözardı ediliyor.

( )14.Onur kurulundaki öğrencilerin objektif olmadıklarını düşünüyorum.

( )15.Davranışlarımız değerlendirilirken öğretmenin haklılığı ilkesinden yola çıkılıyor

( )16.Bazen okul ve sınıf disiplinini sağlamak amacıyla öğrencilere olmadık biçimde ceza veriliyor.

( )17.Aynı hatalı davranışı olan iki öğrenciye ayrı cezalar veriliyor.

( )l 8.Kendimi kontrol etmekte zorluk çekiyorum bu nedenle de istemeden hatalı davranışlarım oluyor.

( )l 9.Ailemden baskı görüyorum. Okulda hayatımı yaşamak istiyorum.

( )20.Arkadaşlarıma ters düşmemek için onların hatalı davranışlarına uymak zorunda kalıyorum.

Bu anket okuldaki disiplinsizlik nedenlerinin öğrenci gözüyle değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Uygulama Süreci:

1.Her öğrenciden birer boş kağıda isimlerini yazmadan, kendileri için doğru gördükleri

madde numaralarını yazmalarını isteyin.

2.Her sınıf için genel değerlendirme sonuçlarını Anket Formunda her maddenin başındaki

paranteze yazın.

ÖRNEK BİR UYGULAMA

Uygulamaya katılan öğrenci sayısı: 602

      Madde No:               İşaretleyen %             Kişi Sayısı                Değeri

1                       

2    

3   

4    

5   

6    

7  

8  

9    

10 

11 

12 

13  

14  

15 

16 

17

18

19

20

VERİLERİN ANALİZİ

 

Öğrenciler tarafından doldurulan anket cevap kağıtları ayrı ayrı gözden geçirilerek cevapların frekansları çıkartılmıştır. Daha sonra sonuçlar yüzdeye çevrilmiş ve en manidar olan nedenler 8 başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

1.Uygulamaya katılan 602 öğrencinin %95.3’ü “Hiçbir hatalarının esnek karşılanmadığı,kendilerinden mükemmel davranışların beklendiğini”

2.%93.6’sı “Kurallara uyma zorunluluğunun standart olmadığını,öğretmenden öğretmene değiştiğini”

3.%92.3’ü “Davranışları değerlendirilirken öğretmenin haklılığı ilkesinden yola çıkıldığını”

4.%73.4’ü “Derslerinde başarılı öğrencilerin hatalarının gözardı edildiğini”

5.%69.6’sı “Derslerde sıkıldıklarını,arkadaşlarıyla konuşmanın daha ilginç geldiğini”

6.%57.3’ü “Bazen neden cezalandırıldığını anlamadığını”

7.%55.3’ü “Hatalı davranışlarını düzeltmek için zaman tanınmadığını”

8.%50.6’sı ise “Kurallara niçin uymak zorunda olduğunu tam olarak anlamadığını ve tüm bunların onları disiplinsizliğe ittiğini belirtmişlerdir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.Öncelikle eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere öğrencilere sık sık M.E.B. Ortaöğretim kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin “Öğrencilerden Beklenen Davranışlar Mad.15”

Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin,Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışların (Mad.16)

Sınıf öğretmenleri aracılığı ile okunarak tekrarlanması.

2.Okulda genel düzen ve disiplini sağlamanın herkesin işi olduğu;herkesin idare kadar sorumlu olduğu ve her öğretmenin aynı hassasiyeti göstermesi gerektiği ilkesinin benimsenmesi ve davranışa dökülmesi.

3.Disiplin Kurulu,Psikolojik Dan.Onur Kurulu Başkanı,üyeleri,sınıf başkanları ve Okul Öğrenci Kurulu ile kamuoyu oluşması ile ilgili toplantı yapılması.

Zeynep SET-Psikolojik Dan.Rehber Öğrt.-Lüleburgaz Anadolu Lisesi

       

  Bu sayfa 06.11.2007 20:34:41 Tarihinde Güncelleştirilmiştir