Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

 

 

KİMDİR BU ?

                Bu teknik  bir sınıf ya da bir grup içerisinde sosyal ilişkileri ortaya çıkaran sosyometrik tekniklerden biridir.

                Kimdir bu (Kim-Bil,Bu Kimdir de denmektedir) Grup içindeki bireyin kendi kendini nasıl gördüğünü ve diğer üyelerle nasıl bir sosyal ilişki içinde bulunduğunu ortaya çıkarır.

                Kimdir bu tekniği uygulanırken bir dizi olumlu ve olumsuz davranışlar sıralanır.Bireyin her davranışın yanına grup içinde bu davranışa sahip olan arkadaşlarına uyuyorsa kendini yazması istenir.

                Eğer çoğaltma imkanı varsa test çoğaltılarak gruba dağıtılır.Teksir imkanı yok ise bir kartona ya da yazı tahtasına asılır.Üyelere cevaplamaları için kağıt dağıtılır.Her öğrenci adını uygun bir yere yazar.Sonra davranışlarını numara ile sıralayarak yanına en uygun olan cevabı gerekirse "Kendim" şeklinde cevaplar.Davranışlar sıralanırken hem olumlu hem de olumsuz davranışları içine alması gereklidir.Gerek olumlu gerekse olumsuz davranışlar listelenirken düz bir cümle veya soru cümlesi olarak yazmak mümkündür.

                Sınıfta uygulanacak örnek formda kullanılan kişilik özellikleri şunlardır;

                               

1 .Sevilen 

21.Haksever  

2. Sevilmeyen 22.Çıkarcı
3.Yardımseven 23.Saygılı
4.Bencil 24.Alıngan
5.Dışa dönük 25.Neşeli
6.İçe dönük 26.Hayalci
7.Görgülü 27.Bağımlı
8.Görgüsüz 28.Dik başlı
9.Düzenli  29.Tutumlu
10.Dikkatsiz 30.Savurgan
11 .İyimser 31 .Uyumlu
12.Karamsar 32.Kavgacı
13.Hoş görülü 33.Kültürcü
14.Alaycı 34.Dedikoducu
15.İnsancıl 35.Yaratıcı
16.Acımasız 36.Kararsız
17.Sorumlu 37.Sakin
18.Sorumsuz  38.Sinirli
19.Olgun  39.Lider
20.Kıskanç 40.Yalancı

                          

KİMDİR BU TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

                Bu testin uygulanması neticesinde sonuçların kolayca yorumlanabilmesi için toplanan bilgilerin tablolar halinde özetlenmesi: bireylerin kendini ve başkalarını hangi davranışlarda kaç kez yazdığının sayısal olarak belirlenmesi gerekir.Tablolar bir kaç şekilde yapılabilir.Mesela bir sütunda öğrencilerin adları diğer satırda davranış numaraları sıra ile yarılabilir.

                Kağıt karelere bölünerek her öğrencinin hangi davranışa yazdığının çetelesi tutulur.Buradan frekanslar çıkartılır ve bireyin kendini hangini davranışlarda kaç kez yazdığının ve diğer üyelerin toplam olarak ne kadar yazıldığının çetelesi tutulur.

KİMDİR BU

DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özelliklerin Toplamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Bu sayfa 06.11.2007 20:32:39 Tarihinde Güncelleştirilmiştir