Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

 

 

ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMENE ÖNERİLER

 

Bu çocuklar, kendi yaşlarındaki normal çocuklardan ortalama olarak 3-5 yaş zihinsel açıdan geridirler. Zeka bölümleri 45-75 arasındadır.

 

ÖZELLİKLERİ:

 1. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler, dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler.

 2. Soyut kavramları anlamada güçlük çekerler.

 3. Başarısızlı daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkar.

 4. eşyaları genellikle tanır, eşyaları sınıflamada ve yararlarına ait kısa açıklamalar yapmada başarılı olurlar.

 5. makasla kağıt kesmekten, çekiç ve testere gibi aletlerle iş yapmaktan hoşlanırlar ama yaptıkları işler genellikle kabaca işlerdir.

 6. Genelleme yapmakta zorlanır, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekerler.

 7. Bellekleri zayıftır, gördükleri duydukları şeyleri çabuk unutur, bu nedenle sık sık konuları tekrar etmek gerekir.

 8. Uzak gelecekle pek ilgilenmezler.

 9. Görsel ve işitsel hafızaları zayıftır.

 10. İki şey arasındaki benzerlik ve ayrılığı kolay ayıramazlar.

 11. Dördüncü sınıfa doğru algılama yetenekleri artar.

 12. Sekiz yaşında kelime dağarcıkları normal çocuklarınkinin %25 - %35’i kadardır.

 13. Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edemezler, güvendiği bir kişinin teşvik ve onayını beklerler.

 14. Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına bağımlı olma eğilimindedir. Genellikle grup lideri olamazlar.

 15. Kuralları güç oyunlara ve sosyal faaliyetlere katılamazlar.

 16. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirebilecek becerileri azdır.

YAPILMASI GEREKENLER

1. Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği olan çocuklar ortalama olarak bedence normallere yakındır. Bir çok hallerde biricik eksiklikleri zihinsel açıdan gerilikleridir. Bu gerilik kolaylıkla duygusal ve toplumsal uyumsuzluğa yol açabilir. Bunu önlemek için şu hususlara dikkate edilmelidir.

a. Onu normal arkadaşları ile rekabete zorlamayınız. Başaramayacağı etkinliklere yöneltmeyiniz. Derslerde asgari başarıdan fazlasını ondan beklemeyiniz.

b. Başta anne ve babası olmak üzere, çevresindekilerin, bu arada sınıf arkadaşlarının çocuğa karşı anlayışlı davranmalarını sağlayınız.

c. Çocuğun duygusal ve toplumsal yaşamında gösterdiği başarılı uyumları daima teşvik ediniz.

2. Bırakınız çocuk, sınıfta ve okulda bazı basit sorumluluklar yüklensin, Yazı tahtasını silmek, kapı ve pencereleri açıp kapamak, bir masayı yerine çekmek, sınıfın temizliği ile ilgilenmek, bazı ders araçlarını getirip götürmek onun okulda yapabileceği işlerdendir. Bu işler yoluyla onun iyi ve yararlı bir takım alışkanlıklar kazanmasına yardım edebilirsiniz. Anne ve baba ile de temasa geçerek çocukta düzen, temizlik işbirliği, sorumluluk duygusu gibi niteliklerin gelişmesine yardım edebilirsiniz.

3. ODZÖY çocuğun yaşamını elleri ile kazanabileceği hatırdan çıkarılmamalı, sağlık, güç, dayanıklılık, kas işbirliği ve arkadaşları ile iyi geçim, işçilikte başarının bazı koşulları olduğu daima göz önünde tutulmalıdır. O halde çocuğun eğitiminde sağlık, beden eğitimi oyunlar ve iş eğitimine önem verilmelidir.

4. Çocuğa öğretilecek temel bilgileri iyi seçiniz. Dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:

a. Yazı derslerinde hızdan çok, okunaklı yazmasına önem veriniz. İş mektupları, senet, dilekçe gibi etkinliklerde alışkanlıklar kazandırınız.

b. Çocuğa dilin ses kurallarını ve yapısını öğretmeye çalışmak zaman israfından başka hiçbir şeye yaramayacağı için bunları öğretmekten vazgeçiniz.

c. Matematik dersinde sayma, ölçme, para bozdurma ve basit işlemler üzerinde durunuz.

d. Sosyal bilgilerde, içinde bulunduğu toplumu temel alınız.

e. Fen konularında, çocuğun günlük yaşamına etkisi olan en basit bilgileri veriniz.

5. Okulda kaldığı sürece çocuğa öğrettiklerinizde daima ihtiyaçlarını dikkate alınız. Öğrettiklerinizi ısrarla tekrar ediniz.

6. Çocuğa okulda kazandırılacak bütün bilgi ve beceriler öğretmen tarafından verilecektir. Bazı boşlukların çocuk tarafından kendi çabası ile telafi edebileceğini ummayın. Bu bilgi ve beceriler çok yavaş bir tempo ile öğrenilecektir. Çeşitli yollardan tekrar tekrar sınırlı bilgi ve basit becerilerin pekiştirilmesine gidilmelidir. Bu halde çocukların ellerinde olmayarak karşı karşıya bulundukları zihinsel geriliği, öğretmen olarak sabır ve anlayışla karşılayınız.

7. Her şeyden önemlisi, çocuğa öğreteceğiniz her şeyi tam öğretmeden kesinlikle başka bir şey öğretmeye kalkmayınız. Çok şey öğreteyim derken, hiç bir şey öğretemez ve dolayısıyla vaktinizi boşa harcamış olursunuz.

8. Anlatım ve beceri (özellikle Türkçe ve matematik) derslerini genellikle seviye grupları içinde öğretmeye çalışınız.

9. Değerlendirirken normal zekalı arkadaşlarına göre değil, kendi zekâ sınırı içinde ne yapabileceği göz önünde tutulmalıdır.

10. Telefona cevap verme, telefon etme, mektup yazma postaya verme vb. etkinlikleri öğretiniz.

11. Eve gelen elektrik, su, telefon vb. ihbarnameleri okumasını, gerekenin yapılması eylemlerini kavratınız.

12. Gazete okuma alışkanlığını kazandırınız.( Bu yapılmadığında günlük yaşamda kullanmadığı için zamanla okuma alışkanlığını kaybedebilir.)

13. Basit ilk yardım ve sağlık bilgilerini öğretiniz.

14. Günlük yaşamda çok gerekli olan parayı tanıma, kullanma, alış veriş yapma gibi eylemleri öğrenmesine yardımcı olunuz.

15. Giyinip soyunma, temizlik, saç tarama, tırnak kesme vb. kendisinin yapabileceği işler konusunda aile ile işbirliği yapınız.

16. Temizlik araç ve gereçlerini tanıtınız, kullanmayı öğretiniz, evde pekişmesini sağlayınız.

(KIRKLARELİ RAM)

              

  Bu sayfa 06.11.2007 20:32:26 Tarihinde Güncelleştirilmiştir