Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

 

 

İŞİTME ENGELLİLERİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMEN GÖZLEMLERİ

 

I. Fizik Görüntüler ve Sağlıkla İlgili Belirtiler:

1.                 Sık sık kulak ağrısı

2.                 Kulak akıntısı

3.                 Sık sık kulak çınlaması, baş ve kulak uğultularından şikayet

4.                 Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) denge bozukluğu

5.                 Süreğen soğuk algınlığı

6.                 Kulak kaşıma

II. Konuşma ve Sesle İlgili Belirtiler:

1.                 Konuşmada belirli seslerin düşürülmesi ya da değiştirilmesi

2.                 Belli sözcüklerde yanlış söyleyiş

3.                 Eklemleme dahil diğer konuşma engelleri

4.                 Sürekli olarak fısıltı şeklinde ya da bağırarak konuşma

5.                 Konuşmada tekdüzelik

6.                 Benzer sesli sözcüklerin karıştırılması (baş - boş gibi)

III. Sınıftaki Davranışları ile İlgili Belirtiler:

1.                 Dershanede birden oluşan ses değişimlerinin farkında olmayış

2.                   Motorlu araçların gürültülerine ilgisizlik

3.                 Radyo, pikap, teyp gibi müzik araçlarını dinlemeye karşı ilgisizlik

4.                 Sınıftaki tartışmalara karşı ilgisizlik

5.                 Konuşulanların, özellikle bazı sözcüklerin yinelenmesini isteme

6.                 Konuşana belirli bir biçimde kulağını verme, bir eliyle kulağını destekleyerek dinlemeye çalışma

7.                 Öğretmenin ya da konuşanın sürekli olarak yüzüne bakarak dinleme ya da izleme

8.                 İşitebilmek için konuşana doğru eğilme ya da uzanma

9.                 Konuşulanları bazen işitip bazen işitmeyerek insana “işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor” izlenimini verme

10.             İsteklerini, meramını anlatmak için gereğinden fazla jest ve mimik kullanma

11.             Talimatları yanlış anlama

12.             Dikte çalışmalarında olağan dışı yanlışlıklar yapma

13.             Okul başarısında yaşına göre düşüklük

14.                Sık sık kulağını ovuşturma ve kaşıma

15.             Sessizliği seçme

16.             Gülmede azlık

17.             Okuma güçlüğü

IV. Diğer Belirtiler:

1.                   Duraksızlık

2.                   Sabuklama

3.                 Sürekli sinirlilik ve gerginlik

4.                 Seslerin hangi yönden geldiğini kestirememe

5.                 Yaptığı iş ve ödevin yansıttığından daha zeki görünme

NOT: İşitme duyarlığından şüphe duyulan öğrencilerin odyometre ile işitme ölçümleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır. (Kırklareli RAM)

              

  Bu sayfa 06.11.2007 20:31:30 Tarihinde Güncelleştirilmiştir