Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Adı

Soyadı:.....................................................

Tarih:...../...../2005

Sınıfı: :.............................................................

 

Değerli öğrencimiz,

Bu anketin amacı, başarısızlığınıza yol açan nedenleri öğrenerek, onları ortadan kaldırmak için sizlere yardımcı olmaktır. Aşağıda, başarısızlığa yol açabilen nedenler sıralanmıştır. Başarısızlığınızın nedeni, bunlardan hangilerine uyuyorsa, nedenin baş tarafındaki parantezin içine çarpı (X) işareti koyunuz.

Başarısızlığınızın bunların dışında bir nedeni varsa, onları da anketin sonundaki noktalı yerlere yazınız.

 

Başarısızlık Nedenlerim:

 

( ) 1. Ailemden ayrı olmam, başarısızlığıma neden oluyor.

( ) 2. Ailemdeki huzursuzluk yüzünden ders çalışmaya yeterince zaman ayıramıyorum.

( ) 3. Kardeşlerim, evde gürültü ediyor.

( ) 4. Verimli ders çalışma yollarını bilmiyorum.

( ) 5. Bazı öğretmenlerimden yararlanamıyorum.

( ) 6. Bazı derslere karşı yeteneğim az.

( ) 7. Çalışmalarım takdir edilmiyor.

( ) 8. Bir takım bedensel rahatsızlıklarım var.

( ) 9. Başaramayacağıma inandığım derslere çalışmak istemiyorum.

( ) 10. Kişisel sorunlarım, çalışmamı ve başarmamı engelliyor.

( ) 11. Ailemin sürekli olarak “ders çalış” demesinden bıktığım için çalışmıyorum.

( ) 12. Yüklü ödevlerden, ders çalışmaya zaman bulamıyorum.

( ) 13. Sınıfımızın çok kalabalık olması yüzünden başarısız oluyorum.

( ) 14. Öğretmenlerimizin ilgisizliği, başarısızlığıma yol açıyor.

( ) 15. Çalışmak için dikkatimi toplayamıyorum.

( ) 16. Sınavlarda çok heyecanlanmam başarımı düşürüyor.

( ) 17. Eve sürekli misafir gelmesi, çalışmamı engelliyor.

( ) 18. Ailemde hasta kişilerin bulunması yüzünden başarısız oluyorum.

( ) 19. Okulda öğretilmeyen konulardan soru sorulması, başarısızlığıma yol açıyor.

( ) 20. Evimin okula uzak olması yolda çok zaman yitirmeme neden oluyor.

( ) 21. Çalıştığım halde öğrenemiyorum.

( ) 22. Uzun süre öğretmensiz kaldık.

( ) 23. Öğretmenlerimiz dersleri düzeyimize inerek anlatamıyor.

( ) 24. Dönem sonlarında sınavların üst üste gelmesi başarımı düşürüyor.

( ) 25. Derste, önemli konular üzerinde fazla durulmuyor.

( ) 26. Derste, konunun özüne inilmiyor.

( ) 27. Yakıt sorunu yüzünden, evimiz soğuk oluyor.

( ) 28. Kendime ait çalışma odamın olmayışı, başarımı düşürüyor.

( ) 29. Ders dışı konularla ilgilendiğim için başarısız oluyorum.

( ) 30. Anlayamadığım konularda öğretmenlerimize soru sormaktan çekiniyorum.

( ) 31. Matematik ve yabancı dil derslerinde alıştırma ve tekrar yetersiz kalıyor.

( ) 32. Sık sık öğretmenlerimiz değişiyor.

( ) 33. Bilgi temelimin zayıf olması, başarımı engelliyor.

( ) 34. Gözlerim iyi görmüyor.

( ) 35. Kulaklarım iyi işitmiyor.

( ) 36. Derse kendimi veremiyorum.

( ) 37. Bazı derslerde çok gürültü olduğundan dersi dinleyemiyorum.

( ) 38. Aç karnına ders dinleyemiyorum.

Varsa başka nedenlerinizi yazınız.

..............................................................................

             

  Bu sayfa 06.11.2007 20:29:38 Tarihinde Güncelleştirilmiştir