Ana Sayfa

O.Rehberlik

    Sayfası

 

 

 

EĞİTİLEBİLİR (ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN  ÇOCUKLAR İÇİN AİLEYE ÖNERİLER

HAZIRLAYAN: Kırklareli RAM

 

             1. Eğitilebilir (ODZÖY.) düzeyde zihinsel engelli çocuğun beden ve zihin gelişimi normal çocuktan yavaş olmaktadır. Bu yavaşlık sezilir sezilmez bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Buradaki görevli personelin tavsiyelerine uymak, düzenli bir beslenmeyi sağlamak ve çocuğu olduğu gibi kabul etmek gerekir.

            2. Çocuk aşırı derecede korunursa; GÜVENSİZLİK, aşırı derecede  ihmal edilirse; DÜZENSİZ olur. Çocuğa sürekli olarak sen onu yapamazsın şunu beceremezsin uyarları ve telkinleri yerine, yapabileceği işleri yaptırmak, yapabilecekleri içinde teşvik etmek, başarılarından dolayı övmek ve teşvik etmek daha yerinde bir davranış olur.

            3. Çocuğu gizlemek, utanç duyulan bir kimse olarak görmek ya da sık sık onu suçlamak, onun bu özürünü kabul etmemek gibi hareketler son derece yanlıştır.

            4. Böyle çocuklar kaza ve hastalıklarda normal çocuklar kadar kendilerini koruyamazlar. Onun için sık sık hastalanırlar, sık sık kazalara uğrayabilirler. Ana-babaların dikkatli olmaları, koruyucu tedbirler almaları gerekir.

            5. Bu çocuklarda kas gelişimini sağlamak amacı ile el becerilerine çok yer vermek gerekir. Örneğin makasla kağıt ve karton kesmek, çekiçle çivi çakmak, bahçe çapalamak, kil ve renkli çamur vb. maddelerle çeşitli cisimler yapma çalışmaları çok yararlı olur. Bu tür çalışmalara bol bol fırsat verilmelidir.

            6. Çocuğa soyunma, giyinme, yutkunma, yeme, içme gibi alışkanlıkların kazandırılmasında erken ve gereken yaşlarda başlanmalıdır.

            7. Bu çocuklar genellikle ve çoğunlukla sıkılgan, içe dönük olurlar. Arkadaş edinmede güçlük çekerler. Onlara arkadaş sağlamada yardımcı olmalı sık çocuk park ve bahçelerine götürülmeli, hatta anne ve babalar günlere, çarşıya, pazara, alışverişe beraberinde götürmelidir. Ayrıca çocuğa konuşma düşündüklerini ve gördüklerini anlatma, şarkı ve şiir söyleme vb. etkinlikleri yapabilme olanağı ve fırsatı hazırlanmalıdır.

              

  Bu sayfa 06.11.2007 20:29:08 Tarihinde Güncelleştirilmiştir