..>* Yakup GÜRSES

..>*  Soyağacımız

 
 
 
"KADINLARI OKUTUNUZ, MURADA ERMEK SABIR İLEDİR, HER NE ARARSAN KENDİNDE ARA, ARİFLER HEM ARIDIR HEM ARITICI, NEFSİNE AĞIR GELENİ KİMSEYE TATBİK ETME, İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR, DÜŞMANINIZIN DAHİ İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ, DÜŞÜNCE KARANLIĞINA IŞIK TUTANLARA NE MUTLU, HİÇBİR MİLLETİ VE İNSANI AYIPLAMAYINIZ, İNSANIN CEMALİ SÖZÜNÜN GÜZELLİĞİDİR, ELİNE DİLİNE BELİNE SAHİP OL, ARAŞTIRMA AÇIK BİR SINAVDIR, İNCİNSEN DE İNCİTME." Hacı Bektaş Veli  

 

HACI BEKTAŞ VELİ VE “IRKÇILIĞA HAYIR”

     2021 yılını UNESCO Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti. Hacıbektaş Belediyesi de bu seneki temayı Hacı Bektaş Veli ve Irkçılığa Hayır olarak belirlemiş. Biz de Hacı Bektaş Veli ve ırkçılık üzerine bir yazı yazalım dedik.

Sözlük anlamı ile ırk, kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğudur (TDK). Irkçılık ise, sosyal grupların kalıtımla geçen bazı özellikleri sebebiyle farklılaştığını, bu farklılıkların onlar arasında statü ve değer farklarına da yol açtığını ileri süren akımlardır.(İslam Ans.)

“Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu iddia eder. Irkçı bir çerçevede insanın değeri bireyliğiyle değil, sözde “ırka özel toplu ulus”un üyeliğiyle tanımlanır.” (1)

Irkçılık, Afrika’daki siyahlara karşı, Amerika’da Kızılderililere karşı, en katı şekliyle de Nazi Almanya’sında Yahudilere karşı yapılmıştır. 1930 lu yıllarda Naziler kendilerini “Aryan-Ari” ırk görüyor ve kendi içlerindeki engellileri dahi Ari ırklarının saflığına karşı bir biyolojik tehdit kabul ediyorlardı. Tarihe bakacak olursak; Ku Klux Klan (Amerika), Apartheid (Güney Afrika), Antisemitizm (Dünya’nın birçok yeri), Kızıl Çin (Çin), Naziler (Almanya), Elhamra (İspanya), Çerkes Sürgünü (Rusya), Kırım Tatar Sorunu (Rusya), Vietkong Baskıları (Vietnam), Tutsi-Hutu Sorununun (Uganda) katliam seviyesindeki ırkçılık akımlarından olduğunu görürüz (2).

Bir ırkın diğer ırklara karşı ırkçılık yapmasının yanında bir dinin diğer dinlerden üstün olduğunun savunulması da dini ırkçılığı ortaya çıkarır. Dini ırkçılığa kendi tarihimizden örnek verecek olursak, Emevilerin 675 ile 750 yılları arasında Türklere uyguladığı ırkçılığı, bilhassa da Talkan ve Curcan katliamlarını söyleyebiliriz. (3)

Irkçılık, ister ırki olsun, ister dini olsun kendisinin dışındaki insanlara hayat hakkı tanımazken günümüzden 800 yıl önce Hacı Bektaş Veli “Benim Kâbe’m insandır” diyebiliyordu. Bu sözü söylerken de dil, din ve renk ayırımı yapmadan tüm insanları Kâbe olarak görüyordu.

Hacı Bektaş Veli ırk üstünlüğünü kabul etmiyordu. Üstünlük aranıyorsa o, iyilikte yarışmada, kadınlara eşit davranmada, doğrulukta, araştırma yapmakta, edepli olmakta, ilim öğrenmekte ve çalışmakta aranmalıdır. 

1930 lu yıllarda Naziler “Almanlar ve diğer Kuzey Avrupalılar daha üstün bir ırktan geliyor.” Tezini savunup dünyayı kan gölüne çevirirken bu olaydan 700 yıl önce 1200 lü yıllarda Anadolu’da Hacı Bektaş Veli “Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.”, “Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız” diyordu.

Hacı Bektaş Veli’ye göre “İnsanoğlu için en kutsal ibadet çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir.”  “Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.” Yine Hacı Bektaş Veli’ye göre “ilim ve irfan mürşittir, insanları cehalet ve gaflet bunaltır.” Bir dörtlüğünde şöyle seslenir;

“İlim, irfan mürşittir karanlıkları koğar

İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar

Gönüllerde parlayan, o saadet güneşi

Şark ile garp'den değil, gerçek inançtan doğar.”

Netice itibariyle,

         Günümüzde dahi ırkçılık varken, 800 yıl önce Hacı Bektaş Veli ırkçılığı reddetmiş, insanların cehaletten ve gafletten kurtulması gerektiğini belirtmiş, sevgi unsurunu öne çıkarmış, her millete ve insana hoşgörü ile davranılması gerektiğini ve  “Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme” ilkesinin uygulanmasını isteyebilmiştir.

         Ne mutlu Hacı Bektaş Veli yolundan gidenlere, ne mutlu hamken pişip insan olabilenlere…

 

 23/01/2021

G.Gürses

 KAYNAKLAR:

(1)   https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/nazi-racism-an-overview

(2)   https://www.tarihiolaylar.com/galeriler/tarihten-katliam-seviyesindeki-irkcilik-akimlari-299

(3)  https://www.turkishnews.com/tr/content/2017/07/08/dunyada-en-buyuklerin-arasindan-turk-soykirimi-talkan-ve-curcan-katliamlari/

      »«»«»«»«»«»«»«»«»«» »«»«»«»«»«»«»«»«»«» »«»«»«»«»«»«»«»«»«» »«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Haber Hacıbektaş'taki Köşe Yazıları

    »«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Güvenç GÜRSES'in  ağaç işleri

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Güvenç Gürses'in Şiir Kitapları

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Yeni Şiir Kitabımızla İlgili Gazete Haberi

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

16 Mart Öğretmen Okullarının 170. Kuruluş Yıldönümündeki Konuşmam

 »«»«»«»«»«»«»«»«»«»

EĞİTİMLE İLGİLİ SUNUMLAR

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Eğitime Gönül Verenler grubu

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

 Üniversite Adaylarına Tavsiyeler, ÖSS ve Stres       

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

 Suhal ERİŞ Yazıları

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Zafer ÖZER Yazıları

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

  Köy Enstitüleri ve Üretken İnsan Yetiştirmek

    Her Köy Enstitülerinin kutlama yıl dönümünde ülkemizdeki eğitimin hedefleri ve bugünkü sorunları gündeme gelmektedir. Neden ülkemiz hep eğitim sorunları ile uğraşmakta ve bir türlü çözememektedir.  .......................

 »«»«»«»«»«»«»«»«»«»

 

 

              Bu sitede yayımlanan tüm materyal, kaynak gösterilerek alınabilir.

Önemli not: Sitemiz amatör bir site olup ticari amaç gütmemektedir. Sitemizdeki yazıların bütün hakları yazarlarına ait olup yayımı istenmediği takdirde yayından derhal kaldırılacaktır.

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi Ocak, 2021

31/12/2020 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı